X

“สรรเพชญ”ขออาสาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

()

คนรุ่นใหม่ “สรรเพชญ”เชื่อมั่นประชาธิปัตย์พรรคในระบบการเมืองประชาธิปไตย ขออาสาสานงานต่อ ก่องานใหม่ ต่อยอดการขับเคลื่อนพัฒนาสงขลาประตูสู่อาเซียน ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

“ผมมุ่งมั่น ตั้งใจ และพร้อมที่จะรับฟัง ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน เมืองสงขลามีศักยภาพศูนย์กลางเศรษฐกิจ การศึกษา การท่องเที่ยวและบริการ ผมมั่นใจในความรู้ความสามารถ การบริหารจัดการ การใช้ความรู้จากต่างประเทศที่ได้ร่ำเรียนมาในสาขา Financial Planning and Wealth Management  ระดับปริญญาโท Manchester Metroplitan University ประเทศอังกฤษ และความสามารถจากประสบการณ์ การบริหารงาน บริหารองค์กร และบริหารคนนับพันชีวิตในฐานะกรรมการบริหาร บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด สร้างงานสร้างอาชีพและความเติบโตทางเศรษฐกิจภูมิภาคในฐานะบริษัทส่งออกอาหารทะเลแปรรูปสัตว์น้ำที่สำคัญ ความรู้และประสบการณ์เหล่านี้ทำให้เข้าถึงปัญหา ดูแล และพัฒนาชุมชนร่วมกับผู้นำในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งขึ้น”

ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ของสรรเพชญ บุญญามณี ลงสนามการเมืองสส.เขต1 จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เพราะมั่นใจพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่อยู่กับระบบการเมืองประชาธิปไตยมาอย่างยาวนาน ถือว่าเป็นสถาบันทางการเมืองที่สำคัญและพรรคมีอุดมการณ์ที่ชัดเจนโดยยึดหลักประชาธิปไตย ยึดหลักการและกฎหมาย ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น รวมไปถึงเคารพสิทธิของทุกคนภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นอุดมการณ์ที่เขายึดมั่น ถือมั่นมาโดยตลอด ซึ่งเขาบอกว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ต่อไป

“สิ่งที่ตั้งใจคือการเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ปัญหาให้แก่ชาวบ้าน พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง มีรายได้ที่มั่นคงอย่างพอเพียง รวมถึงมองหาช่องทางในการต่อยอดผลิตภัณฑ์และความสามารถของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

 

แนวคิดสำคัญของคนรุ่นใหม่บอกเล่าให้ฟังอย่างน่าสนใจว่าเพื่อสร้างมิติใหม่การพัฒนาสงขลาในฐานะ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา คมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยวกีฬาและสุขภาพ สงขลาเป็นเมืองน่าอยู่  “สงขลาเมืองแห่งความสุข”…“สานงานต่อก่องานใหม่”… เมืองที่พัฒนาอย่างก้าวหน้าทันสมัย ทันโลกยุคดิจิทัล“เมือง IoT (Internet of Things) พัฒนาและส่งเสริมการทำงานของเมืองสู่ความเจริญ  นอกจากเรื่องท่องเที่ยวและการค้าชายแดนแล้ว“สงขลาเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในการเป็นเมืองท่าสู่เออีซี (AEC) เพราะมีประตูเปิดสู่การคมนาคมและทางเข้าออกของสินค้ามากถึง 5 ช่องทาง ได้แก่ สนามบินหาดใหญ่ ด่านสะเดา ด่านปาดังเบซาร์ ด่านนาทวี และท่าเรือน้ำลึกสงขลา ด้วยความพร้อมและความได้เปรียบในระบบโลจิสติกส์สงขลาสามารถเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่สำคัญระหว่างไทยกับมาเลเซียและจีน รวมทั้งรองรับกับการเปิดเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน การพัฒนาก้าวหน้าแต่คงรักษาไว้ซึ่ง “พหุวัฒนธรรม”ประเพณีท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนด้วยธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดี

แนวคิดของคนรุ่นใหม่ “ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน”ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาสงขลา สานงานต่อ ก่องานใหม่ ต่อยอด ขยายผล  

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ