X

ชู“กาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อย” ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน อบจ.สงขลาหนุนกระตุ้นเศรษฐกิจ

“การพัฒนาด้านเศรษฐกิจอบจ.สงขลาบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางภาวะวิกฤติ ต้องขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดสงขลา ให้ความร่วมมือกัน“ชิมกาแฟสะบ้าย้อย ถิ่นโรบัสต้าต้นแรก”การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นทีอำเภอสะบ้าย้อย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น มั่นใจสินค้าและบริการชุมชนรูปแบบใหม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเป็นอย่างดี”  นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารจังหวัดสงขลา

การพัฒนาจังหวัดสงขลา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภายใต้การขับเคลื่อนการบริหารงานของนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ด้วยวิสัยทัศน์และนโยบายที่สอดคล้องกับสภาพของเมือง สงขลาเมืองต้นแบบการพัฒนาตามศักยภาพแต่ละพื้นที่ “สะบ้ายย้อย” เป็น 1 ในกลุ่มอำเภอเขตชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศมาเลเซีย จึงมุ่งเน้นการพัฒนาเป็นเมืองการเกษตร  การท่องเที่ยว และค้าชายแดน เป็นประตูสู่อาเซียน มีระบบขนส่งคมนาคมที่เหมาะสมและสะดวกสำหรับการนำเข้าและส่งออกสินค้าตลอดถึงอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านชายแดน

ด้วยศักยภาพ และอัตลักษณ์สะบ้าย้อย เมืองพหุวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ เป็นอำเภอที่มีประวัติอันยาวนาน มีวัดถ้ำตลอด พระพุทธรูปเก่าแก่สมัยยุคศรีวิชัย เป็นที่สักการบูชาของประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธมานาน มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาต่าง ๆ พื้นที่รวม มากถึง 133,887 ไร่ หรือประมาณ 214 ตารางกิโลเมตร และวิถีการเกษตร การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยเพื่อบริหารจัดการร่วมกัน โดยเฉพาะการปลูก กาแฟโรบัสต้า สะบ้ายย้อย มีสภาพภูมิประเทศ และอากาศเฉพาะ การปลูกกาแฟที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ และการตลาด การจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ การผลิตกาแฟคุณภาพดี

“อบจ.สงขลา ตระหนักและให้ความสำคัญเศรษฐกิจชุมชน ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว จากความโดดเด่นของกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิด และแหล่งผลิตกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าของจังหวัดสงขลา ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สนับสนุนกิจกรรม “ชิมกาแฟสะบ้าย้อย ถิ่นโรบัสต้าต้นแรก” ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ภายในงานมีการจัดนิทรรศการจัดแสดงผลผลิตกาแฟโรบัสต้า รวมถึงผลิตภัณฑ์ของดีสะบ้าย้อยอื่น ๆ หวังให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในท้องถิ่น”

นายกอบจ.สงขลาย้ำว่า ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะช่วยให้เราผ่านพ้นภาวะวิกฤตไปด้วยกัน ขอขอบคุณพี่น้องชาวสงขลาทุกคน ขอขอบคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่และให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “ชิมกาแฟสะบ้าย้อย ถิ่นโรบัสต้าต้นแรก” รวมทั้งคณะผู้บริหาร อบจ.สงขลา สมาชิกสภา อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องชาวสะบ้าย้อย ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น “รวมพลังร่วมสร้างสุข”

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ