X

“วันเดียวเที่ยวเกาะแต้ว” นำร่องเปิดการท่องเที่ยวชุมชนเมืองสงขลา

()
สภาองค์กรชุมชนตำบลเกาะแต้วจับมือเทศบาลตำบลเกาะแต้ว ผู้นำชุมชน เครือข่ายภาคประชาชน“รวมเกาะแต้วเป็นหนึ่ง ร่วมพัฒนา คนเกาะแต้วไม่ทิ้งกัน”นำร่องเปิดการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้กิจกรรม นา สวน ควน เล วันเดียวเที่ยวเกาะแต้ว ต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรัก

“นา สวน ควน เล วันเดียวเที่ยวเกาะแต้ว” ความร่วมมือท้องที่ ท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมเปิดชุมชน และเตรียมความพร้อมร่วมมือกันพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่ 13 กุาภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชีวิตชุมชน เป็นไปตามกรอบวิสัยทัศน์ของจังหวัดสงขลา ที่ว่า  “สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” นายประเสริฐ หนูทอง ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเกาะแต้ว

โดยเบื้องต้นได้กำหนดจุดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน 4 จุด จุดแรกที่วัดควนเจดีย์ วัดเก่าแก่กว่า 100 ปีที่มีเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ราบสูงเนินเขา เยี่ยมชมความงดงามของพระอุโบสถที่ประดิษฐานบนก้อนหินขนาดใหญ่

จุดที่ 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลเกาะแต้ว(ศพก.เกาะแต้ว)เรียนรู้การเกษตรด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ และการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ เยี่ยมชม ชิม ผลผลิตการเกษตรทั้งนาข้าว พืชผัก ผลไม้ตามฤดูกาล พร้อมชมต้นตาลโตนดกลางนาที่หยอมโหนดศพก.เกาะแต้ว จุดที่ 3 ทุ่งนาบัวคลองควายเกาะแต้ว ชมทิวทัศน์สวยงามของทุ่งนาบัวธรรมชาติกว่า 200 ไร่หนึ่งเดียวในเมืองสงขลา ชมบัวหลวงดอกสีชมพูและขาวที่กำลังผลิดอกรอผู้มาเยือน มีจุดเช็คอินนาบัว “แลนาบัวคลองควายเกาะแต้วเมืองสงขลา” จากนั้นจุดที่ 4 วิถีประมงพื้นบ้านและชายหาดบ่ออิฐ ชายหาดแห่งเดียวของตำบลเกาะแต้วที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา

ความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันนำเกาะแต้วสู่เมืองสร้างสุข โดยเฉพาะพี่น้องทุกคนในชุมชน รวมเกาะแต้วเป็นหนึ่ง ร่วมพัฒนา เกาะแต้วไม่ทิ้งกัน วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อยกระดับเมืองแห่งคุณภาพชีวิตทึ่ดี นอกจากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่ชุมชนแล้ว ต้องพร้อมด้านเมืองสะอาด ปลอดภัย สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี พี่น้องในชุมชนมีความพร้อมในการทำหน้าที่ในฐานะ “เจ้าบ้านที่ดี” สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชน นายรอเซ็ง ไหรเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะแก้ว

“เกาะแต้ว เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายตามสภาพสังคมเกษตรกรรม ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในชุมชน และวัฒนธรรมที่หลากหลาย พื้นที่ราบลุ่มก็ทำนาปลูกข้าว พื้นที่สูงทำสวนยางพารา สวนผลไม้ และทะเลกับวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน ชุมชนมีความสมบูรณ์ทางด้านอาหาร วัฒนธรรมและธรรมชาติที่งดงาม”

นายรอเซ็ง ย้ำว่า กิจกรรมวันเดียวเที่ยวเกาะแต้ว นา สวน ควน เล เป็นความร่วมมือของสภาองค์กรชุมชนตำบลเกาะแต้วซึ่งได้ริเริ่มกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของชุมชน และความโดดเด่นของธรรมชาติที่สวยงาม สอดรับกับนโยบายการพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่ชุมชน

ขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ของชุมชนเกาะแต้ว นวัตกรรมการสร้างความรู้สึกร่วมรวมเกาะแต้วเป็นหนึ่งก้าวสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี ที่เข้มแข็งแบบยั่งยืน เป็นความท้าทายความร่วมมือทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ