X

“แก้มลิงชะแล้” อบจ.สงขลาหนุนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบนคาบสมุทรสทิงพระ

สงขลา-เปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่บนคาบสมุทรสทิงพระ แก้มลิงชะแล้ แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำสงขลา เที่ยววิถีใหม่ แบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ อบจ.สงขลารุกขับเคลื่อน “1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว”พร้อมสนับสนุนชุมชนต้นแบบที่มีอัตลักษณ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นเข้มแข็งแบบยั่งยืน

เที่ยวสงขลายุคใหม่ ท่องเที่ยวชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ก้าวสู่ท้องถิ่นเข้มแข็ง นอกจากเน้น ความสุข สนุก และประทับใจแล้ว ยังต้องเน้นเรื่องความปลอดภัย ใส่หน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ก่อนออกจากบ้าน ล้างมือ  เว้นระยะห่างในระหว่างการท่องเที่ยว จ่ายใช้ผ่านมือถือแทนเงินลด เพื่อลดการสัมผัส การท่องเที่ยวชุมชน โดยชุมชน ทางเลือกสร้างสุขสู่ชุมชนแบบยั่งยืน

“แก้มลิงชะแล้แหล่งท่องเที่ยวใหม่บนคาบสมุทรสทิงพระ เป็นการรวมพลังภาคีเครือข่ายที่เกี่ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ท้องที่-ภาครัฐ-เอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน นอกจากความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นที่โดดเด่น สะท้อนการมีส่วนร่วมและความสามัคคีของคนใน-คนนอกชุมชนด้วยมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเชิงพื้นที่

“1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว เป็นนโยบายที่กำหนดไว้ อบจ.สงขลาพร้อมสนับสนุนและให้การส่งเสริม แก้มลิงชะแล้ แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ หากส่งเสริมและต่อยอด คาดว่าการท่องเที่ยวชุมชนจะเข้มแข็ง สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนตำบลชะแล้ได้ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมพลังสร้างความพร้อมเปิดสงขลาก้าวสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ อปท.เครือข่ายเทศบาลตำบลชะแล้นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลชะแล้ ถาวร ไชยมะโณ พร้อมหน่วยงานเครือข่ายร่วมและจัดกิจกรรมดีๆ เปิดแหล่งท่องเที่ยว ”นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

นายไพเจน ย้ำว่า อบจ.สงขลามีนโยบายด้านการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดสำคัญ “1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว” แต่ละอปท.ในพื้นที่ 16 อำเภอและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหากบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังและมีความต่อเนื่องคาดว่าในอนาคตแต่ละชุมชนจะได้รับการฟื้นฟู และสามารถพึงพาตนเองได้ อปท.แต่ละพื้นที่เปิดโอกาสให้พี่น้องในชุมชนได้มีส่วนร่วมและกำหนดบทบาทของชุมชนต่อการท่องเที่ยว มีกระบวนการในการจัดการความรู้ภายในชุมชน สร้างระบบในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวภายในชุมชนโดยชุมชน มีการพัฒนาทักษะและเพิ่มเติมความรู้ใหม่ให้กับสมาชิกในชุมชนในการบริหารจัดการท่องเที่ยว ทางอบจ.จะมุ่งเน้นและให้การสนับสนุนในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในชุมชนให้เข้มแข็ง

“แก้มลิงชะแล้” แหล่งท่องเที่ยวอ่างน้ำแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลา ต่อยอดการพัฒนาพื้นที่จากการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ บริเวณชุมชนบ้านชะแล้ ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ มีพื้นที่เชื่อมต่อกับ 4 อำเภอของ จังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ และ อำเภอสิงหนคร ซึ่งมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบชายทะเล ในอดีตไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำ รวมถึงคลองและระบบลำเลียงน้ำในพื้นที่ขาดประสิทธิภาพ ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง และน้ำทะเลหนุนสูง จนไม่สามารถทำ การเกษตรได้

ทางกรมชลประทานได้เข้ามาศึกษาและพบแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุด คือ การสร้างแก้มลิง 3 จุด โดยแก้มลิงบ้านชะแล้เป็นหนึ่งในโครงการดังกล่าว มีเนื้อที่ประมาณ 275 ไร่ ลึก 4 เมตร ความจุประมาณ 1.76 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำส่วนเกินในช่วงฤดูฝนไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งสำหรับทำการเกษตรของประชาชนในตำบลชะแล้ ถึง 816 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 1,418 ไร่ การพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งใช้เป็นแหล่งพักผ่อน และเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายท้องถิ่นร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมพัฒนาเพื่อต่อยอดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน สร้างทางเลือกโดยชุมชน เตรียมความพร้อมรับผู้มาเยือน “แก้มลิงชะแล้” แหล่งท่องเที่ยวใหม่บนคาบสมุทรสทิงพระ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ