X

รวมพลังปรับภูมิทัศน์ “พุทธมณฑลสงขลา”พัฒนาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

()
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) ภายใต้การบริหารงาน “นายไพเจน มากสุวรรณ์” นายกอบจ.สงขลา และคณะผู้บริหารให้ความสำคัญและเป็นแบบอย่างโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อทะนุบำรุงศาสนาร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามในสังคม

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) ภายใต้การบริหารงาน “นายไพเจน มากสุวรรณ์” นายกอบจ.สงขลา และคณะผู้บริหารให้ความสำคัญและเป็นแบบอย่างโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อทะนุบำรุงศาสนาร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามในสังคม

กิจกรรมดี ร่วมกันบริจาคในการจัดซื้อต้นไม้ในพุทธประวัติ และปรับภูมิทัศน์ “พุทธมณฑลสงขลา” ปลูกต้นไม้ เป็นอีกกิจกรรมของพลังร่วมแห่งศรัทธา ซึ่งนายไพเจน มากสุวรรณ์ ในฐานะนายกอบจ.สงขลา ร่วมกับ จังหวัดสงขลา มูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา และคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา จัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดหาทุนในการจัดซื้อต้นไม้ในพุทธประวัติเเละปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ของพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา

เงินบริจาคในการจัดซื้อต้นไม้ในพุทธประวัติ และปรับภูมิทัศน์ ประกอบด้วย ต้นโพธิ์ใหญ่ ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นจำปา ต้นจิกใหญ่ ต้นประดู่ ต้นโมก ต้นแก้ว ต้นพิกุล ต้นรวงผึ้ง ต้นราชพฤกษ์ ต้นลีลาวดี ต้นสาละ และต้นอินทนิล เพื่อให้พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา มีความสวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธประวัติ และเชิงวัฒนธรรม

หากใครที่มีโอกาสใช้เส้นทางสายลพบุรีย์ราเมศ บริเวณ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บนเนื้อที่ป่าเสม็ดประมาณ 151 ไร่ อันเป็นที่ตั้งของโครงการก่อสร้าง “พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา” ได้รับการพัฒนาเป็นระยะ ๆ แม้มีข้อจำกัดด้านงบประมาณเนื่องจากสนการณ์วิกฤติโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบ แต่พลังร่วมคนสงขลาได้ขับเคลื่อนสะพานบุญ ทอดผ้าป่ามหากุศล ครั้งที่ 1 ปลูกต้นไม้แห่งศรัทธา

พลังร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล ครั้งที่ 1 “พลังสะพานบุญ”นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ร่วมในพิธีเพื่อจัดหาทุนในการจัดซื้อต้นไม้ในพุทธประวัติเเละปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ของพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย นายอำพล พงศ์สุวรรณ นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  นายอำเภอหาดใหญ่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวสงขลา เข้าร่วมในพิธียอดเงินที่ได้รับการบริจาคในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 4,235,900 บาท

สำหรับ “พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา” เป็นอีกโครงการที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการผลักดันให้จังหวัดที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางทางด้านศาสนา ได้ดำเนินการการจัดสร้างพุทธมณฑลขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินด้านพระพุทธศาสนา ศูนย์รวมจิตใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศาสนิกชน รวมทั้งยังจะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่สามารถใช้ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนาในจังหวัดนั้น ๆ และจังหวัดใกล้เคียง ทางรัฐบาลจึงเห็นว่าจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพในด้านต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งประชาชนส่วนหนึ่งของมาเลเซียนับถือศาสนาพุทธ และยังนิยมที่จะเดินทางมาเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ด้านพระพุทธศาสนาในจังหวัดสงขลาเป็นจำนวนมาก

จังหวัดสงขลาร่วมกับคณะสงฆ์ในจังหวัดสงขลา กำหนดจัดทำโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการประกอบกิจกรรมของคณะสงฆ์, เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธบริษัทและใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ใช้เป็นสถานที่สำหรับอบรมจิตใจของเด็กและเยาวชนในจังหวัด เป็นต้น ในการนี้เทศบาลตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้เห็นชอบให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน (ทุ่งป่าเสม็ดงาม) เนื้อที่ประมาณ 151 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่  6  ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา โดยใช้งบพัฒนาจังหวัดสงขลาและ งบพัฒนากลุ่มจังหวัด

รวมพลังสร้างกิจกรรมดี พลังร่วมปลูกต้นไม้แห่งศรัทธาปรับภูมิทัศน์ “พุทธมณฑลสงขลา”พัฒนาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ