X

“ความห่วงใย การเอาใจใส่ที่สำคัญ”อบจ.สงขลาหนุน “1 กู้ชีพ 1 ตำบล” บริการเชิงรุกระบบแพทย์ฉุกเฉิน

อบจ.สงขลา รวมพลังร่วมสร้างสุข รุกสนับสนุนรถพยาบาล พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยปฏิบัติการ” เดินหน้าพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนชาวจังหวัดสงขลา

ด้วยนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นเรื่องสุขภาพและคุณภาพบริการแก่พี่น้องประชาชน ให้อยู่ดีมีสุข อบจ.สงขลาสนับสนุนรถพยาบาล(รถตู้) พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่หน่วยปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจาก นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงานแถลงข่าวการสนับสนุน พร้อม นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาบูรณาเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน ระหว่างอบจ.สงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินตั้งแต่ต้นทางซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิ ในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพมาตรฐาน และได้รับการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา(อบจ.) ในฐานะองค์กรสนับสนุนให้บริการสาธารณะ เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงดำเนินการให้การสนับสนุนรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 30 คัน พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และการจัดอบรมแนวทางการใช้รถพยาบาล-ครุภัณฑ์ฯ ให้แก่บุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการ อปท.,มูลนิธิ,สมาคม มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างเครือข่ายในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และคุณภาพตามมาตรฐานสากล

“อบจ.สงขลาของเรามีเครือข่ายทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เรามุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสูดแก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับโอกาสและเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินที่มากขี้น หากเราสามารถจัดระบบและมีกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัวมากขึ้น ก็ย่อมส่งผลดีด้วย”

นอกจากความพร้อมของบุคลากรและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชนแล้ว ยังมีศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา ศูนย์ควบคุมระบบโทรทัศน์วงจรปิด อบจ.สงขลา ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา การทำงานร่วมเพื่อเป้าหมายสำคัญให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉิน และได้รับปฏิบัติการช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินทั้งเรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวดเร็วทันเหตุการณ์ มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

การดำเนินงานที่เข้มแข็งด้วยเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริหารจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้บริการแก่ประชาชนตาม พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่แล้ว ระบบการแพทย์ฉุกเฉินอบจ.สงขลา “1 กู้ชีพ 1 ตำบล” บริการเชิงรุก เป็นชุดปฏิบัติการที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ การพัฒนาคุณภาพระบบการสาธารณสุข รวดเร็ว และทั่วถึง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ