X

เตรียมรับมือฤดูมรสุมอบจ.สงขลาแนะประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด

อบจ.สงขลาเตรียมรับมือฤดูมรสุมอย่างต่อเนื่องพร้อมแนะนำประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด วาง 3 แนวทางการบริหารจัดการน้ำร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาแบบยั่งยืน

อบจ.สงขลาเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำหลาก บริหารจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยในฤดูมรสุมภาคใต้ช่วงระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม ภายใต้การบริหารงานนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกอบจ. โดยสำนักช่างพร้อมหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนพัฒนาสงขลาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เร่งแผนปฏิบัติการระบายทางน้ำ ขุดลอกคู คลอง ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกอบจ.สงขลา เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูภาคใต้ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคมอบจ.สงขลาเตรียมรับมือในบริหารจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซาก ซึ่งเป็นเหตุให้น้ำระบายลงสู่คลองสายหลักได้ยาก ที่เกิดน้ำท่วมขังบ่อยครั้ง จึงดำเนินการแก้ไขเพื่อให้น้ำระบายลงสู่คลองสายหลักได้ง่าย รวดเร็ว และพร้อมรับกับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง

อบจ.สงขลา โดยสำนักช่าง สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่าง ๆ รุกแผนปฏิบัติการระบายทางน้ำ ขุดลอกคูคลองเพื่อกำจัดสิ่งวัชพืช การจัดการดินโคลนที่กีดขวางทางน้ำในการเตรียมความอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังบูรณาการร่วมหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจังหวัดสงขลา ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา ชลประทาน อปท.ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาร่วมกัน

“อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนให้เฝ้าติดตามการพยากรณ์อากาศพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกอย่างใกล้ชิด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ อบจ.สงขลามุ่งเน้นให้ความสำคัญการจัดระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง การจัดการพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ชะลอน้ำ รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ กำหนดแนวทางการจัดการน้ำจังหวัดสงขลาไว้ 1.เรื่องน้ำท่วม 2. เรื่องน้ำแล้ง และ 3.น้ำอุปโภค-บริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นแหล่งต้นน้ำสำคัญ ไหลสู่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และเชื่อมโยงพื้นที่ลุ่มน้ำ คาบสมุทรสทิงพระ คือสิงหนคร สทิงพระ กระแสสินธิ์ และระโนด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เตรียมแผนแก้ปัญหาและพัฒนาแบบยั่งยืน” นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกอบจ.สงขลากล่าว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ