X

“อบจ.สงขลา”รวมพลังศูนย์รวมน้ำใจสู้ภัยโควิดพร้อมเร่งงบเยียวยาแก้วิกฤติเพื่อชาวสงขลา

“ไพเจน มากสุวรรณ์” นายกอบจ.สงขลารวมพลัง เครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ขับเคลื่อน ศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด อบจ.สงขลา รุกช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมเร่งงบเยียวยาแก้ปัญหาชาวสงขลา

ท่ามกลางสถานการณ์โควิด19 จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกอย่างเข้มข้น พร้อมคุมเข้มด้วยมาตรการต่างๆ นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รุกให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่่อง พร้อมเยียวยาประชาชนอย่างเต็มที่ และต่อเนื่อง

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ลงพื้นที่ให้ความช่วยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ รับสิ่งของบริจาค “ศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด อบจ.สงขลา” เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดสงขลาซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) แต่ละพื้นที่รายงานสถานการณ์ ความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับกระทบ โดยผู้นำเครือข่ายท้องถิ่นแต่ละแห่งทำหน้าที่รับมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคเพื่อกระจ่ายไปยังพี่น้องประชาชนบรรเทาความทุกข์จากผลกระทบ

“อบจ.สงขลาติดตามสถานการณ์เพื่อแก้ปัญหา และลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และส่งมอบสิ่งของเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายคือครอบคลุมทุกอำเภอ และพยายามจัดสิ่งของให้เพียงพอตามที่ได้รับบริจาคจากพี่น้องที่ยังมีกำลัง ตลอดจนหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันบริจาค เพื่อส่งต่อให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ อบจ.สงขลาเป็นศูนย์กลางได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี   สิ่งของที่ศูนย์รวมน้ำใจ รับบริจาคมี หน้ากากอนามัย น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องกระป๋อง สงขลามีหน่วยงานท้องถิ่นกว่า 100 แห่ง พี่น้องประชาชน 100,000 ครัวเรือน ตั้งใจจะนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปแจกจ่ายให้ครอบคลุมมากที่สุด”

นายกอบจ.สงขลา ย้ำว่า นอกจากทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมรับบริจาคเพื่อส่งมอบแก่ประชาชนแล้ว ขณะนี้ได้อนุมัติงบเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และงบดังกล่าวได้จัดสรรเป็น 2 ส่วน คืองบสำหรับการจัดซื้อวัคซีนที่ได้สั่งจองไว้ก่อนหน้านี้ และงบสำหรับการจัดซื้อข้าวสาร ซึ่งการจัดสรรดังกล่าวเป็นงบเร่งด่วน ผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนระเบียบทางราชการที่กำหนด เพื่อจัดซื้อข้าวสารส่งมอบให้ท้องถิ่นต่าง ๆ นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนแต่ละครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ อาจจะไม่ทั่วถึงแต่ทางอบจ.ได้พยายามจัดหาตามกำลังอย่างเต็มที่เพื่อเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้

ทางจังหวัดสงขลาโดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลา ได้มีคำสั่ง และมีการป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ โดยตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชนอย่างเข้มข้น เพื่อต้องการค้นหาและนำผู้ติดเชื้อโควิดเข้ารักษาให้หมด พร้อมทำงานเชิงรุกเข้าสู่โรงงานที่มีพนักงานเกิน 200 คน จำนวน 47 แห่ง และอีกเกือบ 1,000 แห่ง เป็นโรงงานขนาดเล็ก ด้วยการวางมาตรการร่วมกับผู้บริหารโรงงานให้มีการคัดกรองบุคคลที่เข้าในโรงงานทุกคน การทำความสะอาดพื้นผิวอย่างเข้มงวด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ