“ทีมสงขลาใหม่”ลงพื้นที่หาเสียงมั่นใจการตอบรับที่อบอุ่น

สงขลา-ทีมสงขลาใหม่ ลงพื้นที่หาเสียงตามชุมชนต่าง ๆ ทุกตรอกซอกซอย แนะนำตัว เยี่ยมเยียน รับฟังปัญหา อย่างต่อเนื่อง ด้วยวิสัยทัศน์ภายใต้การนำ “ดร.สมศักดิ์”พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์ ทำงานได้ทันที และทำได้ดี  ด้วยแนวคิดสำคัญ “คนบ่อยางเราดูแล” กระแสตอบรับด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองมั่นใจในผลงานและฐานเสียง

บรรยากาศการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนายกเล็กนครสงขลามีสีสัน ทั้งป้ายการติดตั้งป้ายหาเสียง รถแห่รณรงค์หาเสียง การจัดเวทีปราศรัย และการลงพื้นที่ของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ละทีมหลังได้เบอร์ที่ชัดเจนต่างแข่งขันหาเสียงกันอย่างต่อเนื่อง

สำหรับทีมสงขลาใหม่ ทีมการเมืองท้องถิ่น เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภายใต้การนำของ “ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี”ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้เบอร์ 2  และผู้สมัครสท.ทั้ง 4 เขตได้ เบอร์ 8-13 พร้อมด้วยทีมบริหาร ทีมสมาชิกแต่ละเขต และทีมผู้ช่วยหาเสียง ลงพื้นที่รณรงค์หาเสียง ชุมชนตามตรอก ซอกซอย และย่านตลาด ภายในเขตเทศบาลนครสงขลา แนะนำตัว พร้อมเยี่ยมเยียน และรับฟังปัญหาเพื่อนำนโยบายการพัฒนาเมืองด้านต่างๆ พูดคุยและอธิบายแก่พี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด

ผมมุ่งมั่นพัฒนาสงขลาเมืองเก่าด้วยผลงานและการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องผมมั่นใจในเสียงตอบรับทีมสงขลาใหม่ ของพ่อแม่พี่น้องชาวสงขลาบ่อยาง ทุกตรอกซอกซอยเสมือนบ้านผม ผู้สูงวัย ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผมมุ่งเน้นนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อดูแลความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่องและชัดเจน ดำเนินการได้ทันที โดยเฉพาะนโยบายพัฒนาสานต่อเพื่อคุณภาพชีวิต การส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุ การบริหารจัดการการเตรียมความพร้อมการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ และนโยบายด้านอื่นๆ  ทำได้ทันที ผมมั่นใจทีมบริหาร และทีมสมาชิก มีประสบการณ์ เข้าใจปัญหาความต้องการของพ่อแม่พี่น้องชาวบ่อยาง ผมและทีมงานพร้อมทำหน้าที่ครับ พร้อมเดินหน้าสร้างเมือง”

ขณะที่นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา หนึ่งในสมาชิกคณะผู้บริหารซึ่งผ่านประสบการณ์และดูด้านการศึกษา ย้ำให้ฟังอย่างน่าสนใจว่า ผมมั่นใจการบริหารงานของดร.สมศักดิ์ นอกผลงานการพัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ ด้วยแนวคิดและนโยบายที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนแล้ว ผู้นำทีมสงขลาใหม่ ดร.สมศักดิ์เป็นผู้นำที่มีความรู้ และมีประสบการณ์ เป็นผู้นำที่ติดดิน ติดพื้นที่ ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

“เด็กและเยาวชนลูกหลานชุมชนสงขลาบ่อยางกำลังสำคัญของผู้ใหญ่อย่างพวกเราต้องเกื้อกูล เข้าใจกัน ทีมสงขลาใหม่ นำทีมโดยดร.สมศักดิ์ เป็นผู้นำยุคใหม่ ตระหนักในด้านการเรียนรู้ทุกช่วงวัย มีนโยบายที่ชัดเจน โดยเฉพาะความพร้อมเดินหน้าศูนย์บริบาลเด็กเล็กชุมชน  เป็นการสร้างฐานรากทางสังคมที่เข้มแข็งของพลเมืองสงขลาในอนาคต และการลงพื้นที่ได้รับกำลังใจและเสียงตอบรับดีมากในทุก ๆ ชุมชน ทุุกวันที่พวกเราทีมสงขลาลงพื้นที่หาเสียงได้รับการต้อนรับและการให้กำลังใจที่อบอุ่น พวกเรามั่นใจและขอบคุณพี่น้องชาวบ่อยางทุกคน”

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ