X

ดร.สมศักดิ์ เปิดเวทีปราศรัยนัดแรกท่ามกลางการต้อนรับจากชาวบ้านอย่างอบอุ่น

ทีมสงขลาใหม่ นำโดย ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี เปิดเวทีปราศรัย นัดแรก หลังลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้หมายเลข 2 พร้อมลูกทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา หมายเลข 8 – 13 ท่ามกลางประชาชนชาวนครสงขลาร่วมรับฟังกว่า 2,000 คน ให้การต้อนรับที่อบอุ่น

บรรยากาศการเปิดเวทีปราศรัยครั้งแรกของทีมสงขลาใหม่ ช่วงเวลา 17.00-20.00 น. ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานคนเมือง เขตเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้รับการต้อนรับจากพี่น้องประชาชนในชุมชนเมืองสงขลา ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น

นำทีมโดย ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี  หมายเลข 2 พร้อมทีมบริหาร และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาหมายเลข 8 – 13 ขึ้นเวทีปราศรัยชูนโยบายการพัฒนาเมืองเก่าที่ทันสมัย และมุ่งเน้นด้านดูแลคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัย พร้อมโชว์วิสัยทัศน์ที่โดดเด่น “พร้อมเดินหน้าสร้างเมือง”คนบ่อยางเราดูแล โดยมีประชาชน ชาวนครสงขลากว่า 2,000 คน มาร่วมรับฟังอย่างสนใจ

ทีมบริหาร ประกอบด้วย นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรี นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรี นางสาววลัยรัตน์ ตันติเศรณี รองนายกเทศมนตรี นายสุรพล แซ่หลี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา นายอนันต์ วัตตธรรม นายปราณี กาเลี่ยง นายภูษิต ตันรัตนพงศ์ เลขานุการ นายธานี มีทิพย์ และนายชาญวิทย์ แป๊ะเส้ง

ทีมสงขลาใหม่ ได้ให้นายอนันต์ วัตตธรรม ที่ปรึกษา และทีมบริหาร 3 คน มีนายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรี นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรี และนางสาววลัยรัตน์ ตันติเศรณี รองนายกเทศมนตรี ขึ้นปราศรัยถึงการทำงานที่ผ่านมาให้ประชาชนชาวนครสงขลาได้รับฟังและรับทราบ

จากนั้น ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี หัวหน้าทีมสงขลาใหม่ ขึ้นเวทีปราศรัย โดยชูตัวเลข “2813” พร้อมไขปริศนาตัวเลขและเล่าเรื่องราวให้ผู้เข้าร่วมฟังปราศรัยฟังอย่างมีสีสีน นั่น คือ 2 คือเบอร์ของผู้สมัครนายก 8 คือ ระยะเวลา 8 ปี และ1 คือระยะเวลาอีก 1 เดือน ในการทำหน้าที่บริหารในฐานะนายกเทศมนตรีนครสงขลา

ดร.สมศักดิ์ ได้ย้ำบนเวทีปราศรัยอย่างน่าสนใจด้วยผลงานการพัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการพลิกฟื้นและปรับภูมิทัศน์เมืองเก่าให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าพักผ่อน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนอย่างคึกคักและทันสมัย และเลข 3 คือระเวลา 3 ปีซึงมีประสบการณ์ทำหน้าที่ในฐานะรองนายกเทศมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านการศึกษาในสมัยนายพีระ

“พร้อมเดินหน้าสร้างเมือง นครสงขลา เมืองเก่าอัตลักษณ์ที่คงไว้ จึงมุ่งเน้นพัฒนา “คน” เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร จากผลงาน “คนบ่อยางเราดูแล” วันนี้ทีมสงขลาใหม่พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาเมืองก้าวหน้าสู่สากลแบบยั่งยืน เพื่อพี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะนโยบายด้านสุขภาพ การสร้างงานสร้างอาชีพจากนโยบายการผลักดันสงขลาเมืองอาหารและการท่องเที่ยว เพราะเรามีทุนทางวัฒนธรรม-ธรรมชาติในท้องถิ่นที่เข้มแข็ง”

 ทีมสงขลาใหม่เปิดเวทีชูนโยบายพัฒนาเมือง ด้วยวิสัยทัศน์ พร้อมเดินหน้าสร้างเมือง เช่นนโยบายต่อยอดการยกระดับมาตรฐานการศึกษา พื้นที่บริการร่วมแบบ Co working Space สร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุครบวงจร เดินหน้าศูนย์บริบาลเด็กเล็กชุมชน จัดตั้งศูนย์ฟอกไตเทศบาลนครสงขลา เดินหน้าคัดกรองโรคมะเร็งฟรี ต่อยอดรถแพทย์ฉุกเฉิน เดินหน้าสร้าง landmark การท่องเที่ยว ผลักดันสงขลาเมือง กิน เที่ยว ชอป พัก, เดินหน้าพัฒนาอาชีพการค้าขายออนไลน์, เสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, พัฒนาระบบบริการประชาชนเชิงรุกแบบออนไลน์, พัฒนาเมืองรองรับอารยสถาปัตย์, เดินหน้านำระบบ Smart City มาจัดการเมือง, เดินหน้าผลักดันเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ