“ดร.สมศักดิ์”ชูสโลแกนพร้อมเดินหน้าสร้างเมืองปักธงลงเลือกตั้งนายกเล็ก

สงขลา-ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี ผู้นำทีมสงขลาใหม่ ประกาศความพร้อมในสนามเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา ด้วยทีมงาน ผลงานและประสบการณ์ พร้อมลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ชูสโลแกนหาเสียงด้วยแนวคิดสำคัญที่โดนใจ “พร้อมเดินหน้าสร้างเมือง”โดยมีเป้าหมายสำคัญการขับเคลื่อนสานต่อการพัฒนาสงขลาเมืองแห่งความสุขแบบยั่งยืน

บรรยากาศการเดินรณรงค์ลงพื้นที่หาเสียงของทีมการเมืองท้องถิ่น ทีมสงขลาใหม่ ลงพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสงขลาอย่างมีสีสัน พร้อมสโลแกนสำคัญ พร้อมเดินหน้าสร้างเมือง ด้วยการลงพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ เช่นพื้นที่ชุมชนไทรงาม พื้นที่ถนนทะเลหลวง วชิรา  ชุมชนเตาอิฐ , ชุมชนสวนมะพร้าว , ชุมชนหลังวัดอุทัยธาราม ได้รับการต้อนรับจากประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

ดร.สมศักดิ์ ในฐานะผู้นำทีมสงขลาใหม่ ให้สัมภาษณ์อย่างน่าสนใจว่า สานต่อการพัฒนา“การตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งต้องการเห็นเมืองสงขลาเจริญก้าวหน้าไปไกลได้อีก เป้าหมาย คือ “สงขลาเมืองแห่งความสุขแบบยั่งยืน” โดยชูสโลแกนหาเสียงในครั้งนี้ ว่า “พร้อมเดินหน้าสร้างเมือง”

ดร.สมศักดิ์ ย้ำให้ฟังอย่างน่าสนใจถึงแนวคิดสำคัญ การขับเคลื่อนเมืองสงขลาให้ก้าวหน้าและก้าวไกลว่า สงขลาต้องเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ด้านอาหารและการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแนวใหม่ที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากร “คน” ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตรับการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารสร้างจุดเด่น สร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน

“ผมมั่นในแนวทางการพัฒนาสงขลาเมืองเก่าที่ผ่านสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน สามารถพลิกฟื้นสงขลาเมืองเก่าให้กลับมีชีวิตชีวา ผมเกิด โต และทำงานเพื่อสงขลาบ้านเกิด เข้าใจปัญหาของนครสงขลาเป็นอย่างดี การแก้ปัญหาแต่ละปัญหาต้องใช้เวลา การเป็นเมืองน่าอยู่ ทันสมัย ด้วยสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพลเมือง และการให้บริการแบบอัจฉริยะต้องเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง ผมมั่นใจพี่น้องสงขลาบ่อยางซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นบ้านเราและพร้อมเดินเคียงข้างกันเพื่อสานต่อการพัฒนา”

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ