X

ผลโพลล์ มสธ.ชี้นายกเทศมนตรีที่ประชาชนต้องการ เผย 5 คุณลักษณะ 5 นโยบายที่ตัดสินใจลงคะแนนเสียง

นนทบุรี-ผลโพลล์ มสธ.ชี้นายกเทศมนตรีที่ประชาชนต้องการ พบ 5 คุณลักษณะของผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง และ 5 นโยบายพัฒนาที่สำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ม.ค. ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดการเลือกตั้ง และ กกต. ประกาศการเลือกเทศบาลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำให้เวทีท้องถิ่นแต่ละแห่งเปิดเกมสู้ศึกเลือกตั้ง “เทศบาล” คึกคัก มีสีสัน เมื่อกำหนดให้มีการรับสมัครอย่างเป็นทางในระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึงนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ผู้อำนวยการ มสธ. โพลล์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม (STOU POLL) ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15-20 มกราคม 2564 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 16,174 คน เป็นชาย 8,562 คน (52.94%) หญิง 7,612 คน (47.06%) เกี่ยวกับ “ประชาชนคิดอย่างไรต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”

ผลการวิเคราะห์พบว่า หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาเลือกคุณลักษณะของผู้สมัครนายกเทศมนตรี 5 ลำดับสำคัญ ดังนี้ คือ (1) ความซื่อสัตย์สุจริตของผู้สมัคร ร้อยละ 96.44  (2) วิสัยทัศน์ในการบริหารงานการพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 96.83 (3) ความเข้าใจปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของประชาชน ร้อยละ 96.27 (4) มีประสบการณ์และทักษะการแก้ปัญหาในภาวะวิกฤต ร้อยละ 95.86 (5) เป็นคนติดดิน พบง่าย และเป็นกันเองกับประชาชน มุ่งรับใช้ประชาชน ไม่ใช่มาเป็นเจ้านายประชาชน ร้อยละ 94.22

ส่วนนโยบายการพัฒนาเทศบาลที่ประชาชนจะใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 5 ลำดับสำคัญ ดังนี้ คือ (1) การแก้ปัญหาด้านการพัฒนาอาชีพ การสร้างรายได้ การมีงานทำ ร้อยละ 96.74  2) บริการด้านสุขภาพอนามัยสำหรับคนทุกช่วงวัย ร้อยละ 96.12 (3) นโยบายการศึกษาของเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ ร้อยละ 95.88 (4) การส่งเสริมการกีฬา/การท่องเที่ยว/วัฒนธรรม ร้อยละ 95.56 (5) โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ร้อยละ 94.34

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กล่าวว่าเสริมอีกว่า “ในทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งท้องถิ่น เราจะได้นักการเมืองหน้าใหม่มาเป็นนายกเทศมนตรีเสมอ รวมทั้งนักการเมืองหน้าเก่าที่ได้รับเลือกตั้งจะมีผลงานที่ผ่านมาโดนใจประชาชน และไม่ว่าน่าเก่าและหน้าใหม่เมื่อจะลงเลือกตั้งต้องพัฒนานโยบายเพื่อมุ่งยกระดับ ต่อยอด ขยายผล เสนอสิ่งใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาที่ประชาชนที่ประสบอยู่ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นใหม่ ๆ ที่นำเสนอต่อประชาชนจะต้องอยู่บนพื้นฐานปฏิบัติได้จริงตามกรอบอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและไม่หาเสียงหมิ่นเหม่ที่เข้าข่ายสัญญาว่าจะให้ เพราะอาจจะผิดกฎหมายได้”

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ