นิเทศฯมสธ.จัดเสวนา“การสื่อสารในภาวะวิกฤติโลกยุคใหม่”

นนทบุรี-นิเทศศาสตร์มสธ.รุกหนักด้านวิชาการรองรับโลกยุคใหม่ ในวาระครบรอบ 42 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “การสื่อสารภาวะวิกฤตในโลกยุคใหม่”

“การสื่อสารในภาวะวิกฤติโลกยุคใหม่”โลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีต่อการพัฒนาคน “คน”ซึงเป็นทรัพยากรที่สำคัญต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด การปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ให้เท่าทันในโลกยุคใหม่ เป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ และบางส่วนต้องพึ่งพาประสบการณ์เก่า

ด้วยโลกยุคใหม่ที่หมุนเร็วเปลี่ยนเร็วมากขึ้น กลับกลายเป็นทำให้ภาวะวิกฤตเกิดได้เร็วมากขึ้น ทั้งในส่วนของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การปรับตัวของสังคมและธุรกิจกับการนำไปปรับใช้ และที่สำคัญการพัฒนาทักษะความสามารถของคน

หากมองในแง่ของศักยภาพพื้นฐานความเป็นมนุษย์และความสัมพันธ์ทางสังคม และการพัฒนาคุณภาพที่จะต้องเชื่อมโยงกับโลกอนาคตและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแล้ว ความคาดหวังต่อกระบวนการและผลลัพธ์จะต้องคิดใหม่ทำใหม่ เปลี่ยนวิธีคิดเพื่อสร้างแนวปฏิบัติออกจากประสบการณ์และภาพจำเดิมๆ การปรับเปลี่ยนวิธี และวิธีการเป็นเรื่องยากและท้าทายความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

การสื่อสารในโลกยุคใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยในทุกแวดวง สื่อใหม่ กับการเชื่อมโยงกันระหว่างมนุษย์นั้นพัฒนาเข้าสู่ความเข้มแข็งของระบบเครือข่ายมากขึ้นเรื่อยๆ จะเป็นได้ว่าโลกสมัยใหม่กลายเป็นโลกแห่งเครือข่าย การบริโภคข้อมูลข่าวสารของคนในสังคมยุคใหม่มีการปรับเปลี่ยน รับข่าวสารหรือบริโภคข่าวสารจากเครือข่าย หรืออ่านที่ส่งกันในกลุ่มไลน์ และรูปแบบอื่น ๆ

การสื่อสารในภาวะวิกฤตเป็นทักษะที่จำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นนอกจากการเตรียมตัวเพื่อบริหารภาวะวิกฤตล่วงหน้าแล้ว องค์กรยังต้องมีการเตรียมตัวเรื่อง การสื่อสารในภาวะวิกฤตเป็นกระบวนการสื่อสารที่ถูกออกแบบเพื่อปกป้องบุคคล บริษัทหรือองค์กร ที่กำลังประสบปัญหาด้านภาพลักษณ์ ในช่วงภาวะวิกฤต มีเป้าหมายหลักของการสื่อสารในภาวะวิกฤตคือการลดผลลัพธ์เชิงลบ หรือพยายามเปลี่ยนสถานการณ์ให้เป็นเชิงบวก

ดังนั้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผศ.ดร. สุภาภรณ์ ศรีดี ประธานกรรมการประจำสาขา (คณบดี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “การสื่อสารภาวะวิกฤตในโลกยุคใหม่”

สา​ขาวิชานิเทศศาสตร​์​ มสธ.​ เชิญชวนผู้ที่ให้ในสนใจเข้าร่วมรับฟัง​กิจกรรม​เสวนา​ทางวิชาการ​ “การสื่อสารภาวะ​วิกฤตในโลกยุคใหม่​” โดยมี​ วิทยากรผู้​ทรงคุณวุฒิ​ คือ​ คุณ​พิภพ​ พานิชภักดิ์​ คุณฐปณีย์​ เอียดศรีไชย​ คุณช่อผกา​ วิริยานนท์​ และรศ.​ พ.ต.ท.​ หญิง​ ดร.ศิริ​วรรณ​ อนันต์​โท​ โดยมีรศ.ดร.มนวิภา​ วงรุจิระเป็นผู้ดำเนินรายการ  กิจกรรมดังกล่าวจัดในวันเสาร์​ที่​ 5​ กันยา​ยน​ 2563​ เวลาตั้งแต่​ 09.00-12.00​ น.​ เป็นกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ​ และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา​ 13.00​-16.00​ น. เป็นการแบ่งห้องย่อย ณ​ ห้องประ​ชุม​ 1607​ อาคาร​บริหาร​ ชั้น​ 6​ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ที่สำคัญการจัดกิจกรรม​ยังมีการถ่ายทอดสด​ผ่าน​ Facebook​ Live และเข้าร่วมผ่านโปรแกรม​ ZOOM​ ซึ่ง​สามารถ​ยืนยัน​เข้าร่วมและสอบ​ถามรายละเอียด​ได้ที่ 02-5048351-3

“มสธ.ที่ไหน เวลาใด ใคร ๆ ก็เรียนได้”

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น