มสธ. โพลล์ชี้เสียงประชาชนหนุนพลังบริสุทธิ์ชุมนุมได้ตามกรอบกฏหมาย

นนทบุรี-มสธ. โพลล์ชี้เสียงประชาชนส่วนใหญ่หนุนพลังบริสุทธิ์ชุมนุมได้ตามกรอบกฏหมาย 2 ข้อเรียกร้องในการชุมนุมของนักเรียต่อรัฐบาลความเหมาะสม ข้อเรียกร้อง “หยุดคุกคามประชาชน” ที่ออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพตามหลักประชาธิปไตย ข้อเรียกร้อง”ร่างรัฐธรรมนูญใหม่” ที่มาจากเจตจำนงของประชาชน เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างแท้จริง 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ผู้อำนวยการ มสธ. โพลล์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม (STOU POLL) ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ครั้งที่ 91/2563 ระหว่างวันที่ 16-22 สิงหาคม 2563

ผลการวิเคราะห์ดังนี้

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ