X

มสธ.โพลล์ชี้ “เจ้าจำปี”โฉมใหม่ต้องบริหารด้วยมืออาชีพไม่ผูกติดกับการเมือง

นนทบุรี-มสธ.โพลล์ สำรวจ ภายใต้หัวข้อแนวทางบางประการในการแก้ปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน ผลความคิดชี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสายการบินแห่งชาติ รัฐสามารถถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 บริหารด้วยรูปแบบใหม่มืออาชีพไม่ผูกติดกับการเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ผู้อำนวยการ มสธ. โพลล์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม (STOU POLL) ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ครั้งที่ 81/2563 ระหว่างวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2563 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 16,150 คน เป็นชาย 8,625 คน (53.41%) หญิง 7,525 คน (46.59%) เกี่ยวกับ “แนวทางบางประการในการแก้ปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน” ผลการวิเคราะห์ดังนี้

ซึ่งการสำรวจความคิดเห็นจากประเด็นคำถามสายการบินไทยควรเป็นสายการบินแห่งชาติอยู่อีกหรือไม่ ผลการสำรวจจากความคิดเห็นจากประเด็นดังกล่าวพบว่าเป็นสายการบินแห่งชาติ ร้อยละ 52.32 ไม่จำเป็นต้องเป็นสายการบินแห่งชาติ    ร้อยละ 42.67 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 05.01

ส่วนประเด็นความคิดเห็น จากประเด็นคำถามรูปแบบการของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน ควรเป็นอย่างไร ผลการสำรวจความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวพบว่า รัฐถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 มีเพียงร้อยละ 35.51 รัฐถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 มีมากถึงร้อยละ 60.47 และไม่แน่ใจ มีเพียงร้อยละ 04.02 เท่านั้น

ขณะที่ประเด็นความคิดเห็น จากประเด็นคำถาม ที่มาของคณะกรรมการของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน ควรเป็นอย่างไร ผลการสำรวจความคิดเห็น พบว่า แบบเดิมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีเพียง ร้อยละ 25.52 รูปแบบใหม่เป็นมืออาชีพไม่ผูกติดกับการเมืองกลับพบว่าเป็นคำตอบที่สูงมากถึง ร้อยละ 70.30 และในขณะที่ ไม่แน่ใจ นั้นมีเพียง ร้อยละ 04.18

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ