X

สมุทรสาครเปิด “ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์นกชายเลนฯ” โคกขาม

จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สผ. เปิดศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์นกชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร ในโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืช-พันธุ์สัตว์ที่มีความสําคัญระดับโลก ที่ชุมชนตำบลโคกขาม

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์นกชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร (Samutsakhon Shorebird Conservation Learning Center) และส่งมอบศูนย์เรียนรู้ฯ ให้กับชุมชน ที่หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสําคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต (Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production Landscapes)

โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และ น.ส.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อํานวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดฯ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯ, นายแสงโรจน์ ศรีสวัสดิ์ไกรศร ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทย, นายศักดิ์ชัย เนตรล้อมวงศ์ ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโคกขาม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิด

น.ส.จิตตินันท์ เปิดเผยว่า สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility : GEF) รอบที่ 5 โดยมีองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) เป็นหน่วยงานดําเนินงาน (Responsible Party) ซึ่งศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักในคุณค่า และความสำคัญของการอนุรักษ์ถิ่นอาศัย และชนิดพันธุ์ของนกชายเลน โดยเฉพาะนกชายเลนปากช้อน (Spoon-billed Sandpiper) ซึ่งหนีหนาวมาจากไซบีเรีย และมาอาศัยอยู่ที่บริเวณนาเกลือ ต.โคกขาม ตลอดจนเพื่อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจให้กับชุมชนให้เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ รักษา และเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน การทำนาเกลือ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเกลือ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ซึ่งพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์นกชายเลนจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้ เปรียบเสมือนเป็นการส่งมอบศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนตำบลโคกขาม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและเรียนรู้ให้กับชุมชน นักท่องเที่ยว นักเรียน ผู้สนใจ หรือสมาชิกในชุมชน ซึ่งศูนย์เรียนรู้ฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1. ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์นกชายเลน ซึ่งเดิมเป็นศูนย์ข้อมูลนกชายเลนและชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโคกขาม 2. การสร้างบังไพร เป็นอาคารที่สร้างขึ้นมาใหม่ มีหลังคาทรงต่ำสําหรับส่องดูนกที่บินลงมากินสัตว์หน้าดินตัวเล็ก ๆ ในพื้นที่นาเกลือ 3. การจัดซื้ออุปกรณ์ หรือกล้องส่องทางไกลที่มีกําลังขยายสูง และกล้องสองตา การจัดแสดงข้อมูล และนิทรรศการที่เป็นประโยชน์ ภายในศูนย์เรียนรู้ในตัวอาคารบังไพร

ทั้งนี้ ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโคกขาม จะเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว ร่วมกับกลุ่ม องค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะมีการสร้างข้อตกลงในการบริหารจัดการและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน

 

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

กิตติกร นาคทอง

กิตติกร นาคทอง

กิตติกร นาคทอง จบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันเป็นผู้สื่อข่าวเว็บไซต์สาครออนไลน์ จังหวัดสมุทรสาคร เน้นนำเสนอความเคลื่อนไหวในท้องถิ่น และการพัฒนาเมืองในจังหวัดสมุทรสาครเป็นหลัก