เริ่มแล้ว “งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร” ปี 2562

พ่อเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด “งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร” ประจำปี 2562 ระหว่าง 9-13 มิ.ย. นี้

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (9 มิ.ย.) ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด “งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2562” ระหว่างวันที่ 9 – 13 มิ.ย. 2562 โดยมีนายธวัชชัย สุนทรีเกษม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายวิเชาว์ หุ่นเจริญ ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร รวมทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร สถานศึกษา โรงพยาบาล ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และสําคัญที่สุดของ จ.สมุทรสาครที่มีมายาวนานถึง 54 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีมาอย่างช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งไฮไลท์ของงานในวันพรุ่งนี้ (10 มิ.ย. 2562)  คือขบวนแห่ทางน้ำและทางบกที่ยิ่งใหญ่ จากพลังแห่งความศรัทธาที่มีต่อองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โดยช่วงเช้าจะเริ่มแห่เจ้าองค์พ่อหลักเมืองฯ ทางน้ำ ใช้เรือประมงขนาดใหญ่ถึง 30 ลํา ล่องไปในแม่น้ำท่าจีนออกไปยังปากอ่าวมหาชัย ซึ่งเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของลุ่มแม่น้ำท่าจีนแห่งเดียวในประเทศไทย

จากนั้นเป็นขบวนแห่องค์เจ้าพ่อหลักเมืองฯ ทางบก ที่ตกแต่งอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาอีก 80 ขบวน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ส่วนราชการ ผู้ประกอบการ พ่อค้า และประชาชนชาวสมุทรสาคร เข้าร่วมขบวนแห่นับหมื่นคน ไปตามถนนรอบเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชา ซึ่งในปี 2562 นี้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครจึงมีคำขวัญว่า “เทิดทูนองค์ราชัน สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย สมุทรสาครร่วมใจสามัคคี แห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร”

ในโอกาสนี้ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ได้ทำพิธีมอบเงินสนับสนุนให้เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเงิน 100,000 บาท แผนกอายุรกรรม ชาย-หญิง ชั้น 4-5 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน เป็นเงิน 8,000,000 บาท รวมทั้งโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลนครท่าฉลอม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อีกรายละ 100,000 บาท นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษานักเรียน โรงเรียนละ 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวม 155 โรงเรียน เป็นเงิน 1,550,000 บาท และมอบทุนการศึกษานักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเงิน 300,000 บาท

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรสาคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น