“7 วันอันตราย” สงกรานต์ 2562 สมุทรสาครดับ 2 รายเท่าปีก่อน

สมุทรสาคร สรุปผลงานศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ระหว่าง 11 – 17 เม.ย. เกิดอุบัติเหตุ 24 ครั้ง บาดเจ็บ 24 คน และเสียชีวิต 2 คน

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 18 เม.ย. ที่ห้องประชุมมหาชัย (201) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมและแถลงข่าว สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 จ.สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 2562 (7 วันอันตราย) โดยมี นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร, ร.ต.ต.สัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ของ จ.สมุทรสาคร มีอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดเกิดขึ้น รวม 24 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 2 คน เป็นเพศชายทั้งหมด และมีผู้บาดเจ็บรวม 24 คน เป็นเพศชาย 16 คน เพศหญิง 8 คน เมื่อเทียบกับข้อมูลอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 จากเดิมมีอุบัติเหตุทางถนน 31 ครั้ง ลดลง 7 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 32 ครั้ง ลดลง 8 ครั้ง และผู้เสียชีวิต 2 คนเท่ากัน และผลการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่าง ๆ ตามมาตรการ 10 รสขม ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย. 2562 มีการเรียกตรวจยานพาหนะ ทั้งประเภทรถนั่งส่วนบุคคล รถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก รวม 22,796 คัน จำนวนผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการฯ จำนวน 4,307 คน

 

นายพิริยะ กล่าวว่า ในนามของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ผนึกกำลังบูรณาการทำงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติงานของ จ.สมุทรสาครเองก็เป็นที่น่าพอใจ มีตัวเลขจำนวนอุบัติเหตุที่ลดลง และในเรื่องค่าเฉลี่ยของการสูญเสีย (3 ปีย้อนหลัง) จำนวนผู้เสียชีวิตก็ลดลง ถึงแม้ว่าสถิติจะมีผู้เสียชีวิต 2 รายเท่ากับปีที่ผ่านมา แต่ว่าในเรื่องของสถานการณ์ต่าง ๆ ก็ไม่มีเกิดอุบัติเหตุใหญ่

อย่างไรก็ตามในเรื่องของข้อมูลสถิติที่เกิดขึ้น และเรื่องของนโยบายจากหน่วยเหนือ ข้อมูลของพื้นที่ต่าง ๆ ที่จะต้องเก็บรวบรวมมา ก็ได้ฝากทางฝ่ายเลขานุการ (ปภ.) ในการประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องของสถานที่ ลักษณะของเหตุการณ์ต่าง ๆ และถอดบทเรียน ก็คงจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งในเรื่องของรายละเอียด ว่าเราจะวางแนวการปฏิบัติงานอย่างไร ที่จะไม่ใช่แค่ในช่วงเทศกาล แต่ควรจะต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรมในการที่จะลดการสูญเสียในทุกวันได้  ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและผู้ที่ใช้ยวดยานพาหนะในเขต จ.สมุทรสาคร ต่อไปด้วย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรสาคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น