X

สมุทรสาครร่วมเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากภาคใต้ ไปเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย

ขบวนรถเชิญคนโทน้ำอภิเษกจาก 18 จังหวัดภาคใต้และภาคกลางตอนล่าง เคลื่อนขบวนไปที่กระทรวงมหาดไทย ชาวสมุทรสาครร่วมส่งขบวนรถอย่างสมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกจาก 14 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้เคลื่อนขบวนจากจุดรวมพล 1 ศาลากลางจังหวัดชุมพร เมื่อเวลา 07.00 น. ไปยังจุดรวมพล 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เป็นระยะทาง 420 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม และถนนพระรามที่ 2 สมทบกับขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และสมุทรสงคราม โดยมาถึงที่หมาย ณ จุดรวมพล 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อเวลา 11.45 น.

โดย นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดจาก 14 จังหวัดภาคใต้ และ 3 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ที่ได้เชิญคนโทน้ำอภิเษกของแต่ละจังหวัดมาที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเดินทางไปยังกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร จากนั้นเวลา 14.00 น. ขบวนรถเชิญคนโทน้ำอภิเษกจาก 18 จังหวัดภาคใต้และภาคกลางตอนล่าง พร้อมด้วยรถตำรวจนำขบวน และรถผู้ติดตาม ได้เคลื่อนขบวนออกจากศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ไปยังกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ โดยมีข้าราชการ จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ และประชาชนชาวสมุทรสาคร พร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ยืนตั้งแถวทั้งสองฝั่งถนน เพื่อเข้าร่วมส่งขบวนรถอย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

สำหรับคนโทน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษกทั้งหมด จะถูกนำมาเก็บรักษาไว้ที่ห้องดอกแก้ว ชั้น 2 กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาน้ำอภิเษกจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งในวันที่ 18 เมษายน 2562 กระทรวงมหาดไทยจะจัดริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์รวม และวันที่ 19 เมษายน 2562 จะจัดริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศนเทพวรารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวังต่อไป

(จากซ้ายไปขวา)

แถวบน : นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง, นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล, นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี, นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แถวล่าง : นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง, นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา, นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่, นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

กิตติกร นาคทอง

กิตติกร นาคทอง

กิตติกร นาคทอง จบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันเป็นผู้สื่อข่าวเว็บไซต์สาครออนไลน์ จังหวัดสมุทรสาคร เน้นนำเสนอความเคลื่อนไหวในท้องถิ่น และการพัฒนาเมืองในจังหวัดสมุทรสาครเป็นหลัก