X

เปิดประวัติว่าที่ ส.ส. ก้าวไกล สมุทรสาคร ทั้ง 3 เขต

สมุทรสาคร – “ก้าวไกล” กวาดเรียบ ส.ส. ทั้ง 3 เขตของจังหวัดฯ พลิกโฉมการเมืองหน้าใหม่ ส่ง “ฟลิ้น-เจ-ครูสิทธิ์” เข้าสภา ด้านยอดผู้ใช้สิทธิกว่า 78 เปอร์เซ็นต์

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2566 ความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สมุทรสาคร ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง ซึ่งผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ ที่ประกาศออกมาอย่างไม่เป็นทางการนั้น ก็ทำให้เกิดปรากฎการณ์แลนด์สไลด์ของพรรคก้าวไกล ที่ชนะการเลือกตั้งได้ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง และได้ผู้สมัครหน้าใหม่ทั้งหมด ถือเป็นการพลิกโฉมทางการเมืองครั้งสำคัญของ จ.สมุทรสาคร ส่วนข้อมูลผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง และผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. สมุทรสาคร แบบแบ่งเขต (อย่างไม่เป็นทางการ) โดยเรียงตามลำดับคะแนนดังนี้ (ข้อมูลคะแนนจาก ECT Report ของ กกต.)

เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้มาใช้สิทธิ 117,393 คน คิดเป็น 77.69 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 1 นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม เบอร์ 9 พรรคก้าวไกล 45,545 คะแนน, อันดับ 2 นายวัฒนา แตงมณี เบอร์ 1 พรรคพลังประชารัฐ 29,792 คะแนน, อันดับ 3 นายอุดม กันม่วง เบอร์ 3 พรรคเพื่อไทย 16,560 คะแนน, อันดับ 4 นายสมเกียรติ ปิ่นเจริญ เบอร์ 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ 9,221 คะแนน, อันดับ 5 นายชวพล วัฒนพรมงคล เบอร์ 5 พรรคประชาธิปัตย์ 6,867 คะแนน, อันดับ 6 นายบรรพต อินคชสาร เบอร์ 8 พรรคเสรีรวมไทย 834 คะแนน, อันดับ 7 นายยุทธศิลป์ มณีไพโรจน์ เบอร์ 4 พรรคไทยสร้างไทย 765 คะแนน, อันดับ 8 น.ส.ธชย สำลี เบอร์ 7 พรรคภูมิใจไทย 575 คะแนน, อันดับ 9 นายรัฐภูมิ อัศววิริยวงศ์ เบอร์ 6 พรรคไทยภักดี 492 คะแนน และอันดับ 10 นายสุรศักดิ์ สำราญ เบอร์ 10 พรรคคลองไทย 149 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้มาใช้สิทธิ 112,851 คน คิดเป็น 77.81 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 1 นายศิริโรจน์ ธนิกกุล เบอร์ 9 พรรคก้าวไกล 46,896 คะแนน, อันดับ 2 นายบุญมี นิลถนอม เบอร์ 3 พรรคเพื่อไทย 22,370 คะแนน, อันดับ 3 นายพลภวัฒน์ ชำนาญวาด เบอร์ 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ 15,717 คะแนน, อันดับ 4 น.ส.ปัญฑารีย์ มั่งมี พรรคพลังประชารัฐ 15,257 คะแนน, อันดับ 5 นายธนวัฒน์ ทองโต เบอร์ 5 พรรคประชาธิปัตย์ 3,274 คะแนน, อันดับ 6 นายรติพงษ์ ภู่มาลี เบอร์ 7 พรรคภูมิใจไทย 1,335 คะแนน, อันดับ 7 นายอานนท์ งามดอกไม้ เบอร์ 8 พรรคเสรีรวมไทย 1,129 คะแนน, อันดับ 8 นายสุประเสริฐ ชาวบ้านเกาะ เบอร์ 4 พรรคไทยสร้างไทย 502 คะแนน, อันดับ 9 นายอรรถพล อัศวีนานนท์ เบอร์ 6 พรรคไทยภักดี 372 คะแนน และอันดับ 10 นายชัยภัทร สุวรรณรัตน์ เบอร์ 10 พรรคคลองไทย 142 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 3 มีผู้มาใช้สิทธิ 150,276 คน คิดเป็น 79.65 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 1 นายศิรสิทธิ์ สงนุ้ย เบอร์ 9 พรรคก้าวไกล 37,511 คะแนน, อันดับ 2 นายปัญญา ชวนบุญ เบอร์ 7 พรรคภูมิใจไทย 29,986 คะแนน, อันดับ 3 น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ พรรคพลังประชารัฐ  20,527 คะแนน, อันดับ 4 นายประยงค์ นอบน้อม เบอร์ 3 พรรคเพื่อไทย 13,008 คะแนน, อันดับ 5 นายศรายุทธ ศรีนิเวศน์ เบอร์ 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ 6,697 คะแนน, อันดับ 6 นายนิติรัฐ สุนทรวร เบอร์ 5 พรรคประชาธิปัตย์ 2,113 คะแนน, อันดับ 7 นายทองคำ หลวงเปลี่ยว เบอร์ 4 พรรคไทยสร้างไทย 1,748 คะแนน, อันดับ 8 นายภัคภณ เล็กท่าไม้ เบอร์ 8 พรรคเสรีรวมไทย 629 คะแนน และอันดับ 9 นายพีรภาส พิศอาต เบอร์ 6 พรรคไทยภักดี 404 คะแนน

ขณะที่คะแนน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 3 อันดับแรก เขตเลือกตั้งที่ 1 พรรคก้าวไกล 59,147 คะแนน พรรคเพื่อไทย 22,082 คะแนน และพรรครวมไทยสร้างชาติ 16,049 คะแนน, เขตเลือกตั้งที่ 2 พรรคก้าวไกล 58.312 คะแนน พรรคเพื่อไทย 23,821 คะแนน และพรรครวมไทยสร้างชาติ 14,673 คะแนน, เขตเลือกตั้งที่ 3 พรรคก้าวไกล 54,616 คะแนน พรรคเพื่อไทย 21,582 คะแนน และพรรครวมไทยสร้างชาติ 15,458 คะแนน

สำหรับประวัติโดยย่อของว่าที่ ส.ส. สมุทรสาคร ของพรรคก้าวไกล ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง มีดังต่อไปนี้

เขต 1 นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม หรือฟลิ้น เกิดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2537 เป็นศิษย์เก่าชั้นประถม ร.ร.สมฤดีสมุทรสาคร และมัธยม ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) ม.ธรรมศาสตร์ เคยเป็นผู้จัดการรณรงค์การเมือง คณะก้าวหน้า แคมเปญ “ขอคนละชื่อปลดล็อกท้องถิ่น”, อดีตทีมผู้ช่วยของนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า รวมถึงเป็นอดีตทีมสื่อสาร พรรคก้าวไกล และอดีตทีมผู้ช่วยของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ล่าสุดเป็นโฆษกคณะกรามาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก.ประมง พ.ศ. 2538

เขต 2 นายศิริโรจน์ ธนิกกุล หรือเจ เกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537 เป็นศิษย์เก่าชั้นประถม ร.ร.บ้านดอนไก่ดี และมัธยมจากรั้วน้ำเงิน-เหลือง ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) ม.บูรพา เคยเป็นเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และเป็นคณะทำงานพรรคก้าวไกล จังหวัดสมุทรสาคร

เขต 3 นายศิรสิทธิ์ สงนุ้ย หรือครูสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2538 เป็นศิษย์เก่าชั้นประถม ร.ร.สมฤดีสมุทรสาคร และมัธยม ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการท่องเที่ยว ม.กรุงเทพ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ และปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม.หอการค้าไทย

เคยเป็นครู ร.ร.ทำนบแพ้ว, ร.ร.สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร, ร.ร.วัดใหญ่จอมปราสาท รวมถึงเป็นอดีตผู้ช่วยดำเนินงานสภาผู้แทนราษฎร, คณะทำงานพรรคก้าวไกลสมุทรสาคร และคณะก้าวหน้าสมุทรสาคร และยังเป็นที่ปรึกษาของนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

กิตติกร นาคทอง

กิตติกร นาคทอง

กิตติกร นาคทอง จบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันเป็นผู้สื่อข่าวเว็บไซต์สาครออนไลน์ จังหวัดสมุทรสาคร เน้นนำเสนอความเคลื่อนไหวในท้องถิ่น และการพัฒนาเมืองในจังหวัดสมุทรสาครเป็นหลัก