X

ผวาโอมิครอน! สมุทรสาครขอให้ ปชช. งดจัดกิจกรรมทางสังคม 14 วัน

สมุทรสาคร – ผู้ว่าฯ ออกประกาศขอความร่วมมือ งดจัดกิจกรรมทางสังคม 14 วัน ส่วนงานบวช งานแต่ง งานศพ จัดงานได้แต่ต้องมีมาตรการป้องกันโรคเพียงพอ

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงนามในประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมทางสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยระบุว่า ด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ของประเทศไทยและ จ.สมุทรสาคร โดยเฉพาะเชื้อไวรัสกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) สามารถแพร่ระบาดได้เร็วและมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ

ประกอบกับช่วงเวลาที่ผ่านมาพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และผู้ติดเชื้อได้กระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว จึงต้องดำเนินการลดการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคออกไปเป็นวงกว้าง และเพื่อให้การบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ จ.สมุทรสาคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร จึงประกาศขอความร่วมมือดังนี้ 1. ให้ประชาชนงดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริงในช่วงนี้ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน, 2. กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้มีการจัดพิธีการตามประเพณีนิยมได้ เช่น งานอุปสมบท งานแต่งงาน งานศพ เป็นต้น โดยต้องมีมาตรการป้องกันโรคที่เพียงพอเพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ และลดขั้นตอนหรือกิจกรรมในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญของพิธีการจัดงานโดยรวบรัดและไม่ใช้ระยะเวลานานในการรวมกลุ่มกัน โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมแก่กรณี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. – 11 มี.ค. 2565 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

กิตติกร นาคทอง

กิตติกร นาคทอง

กิตติกร นาคทอง จบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันเป็นผู้สื่อข่าวเว็บไซต์สาครออนไลน์ จังหวัดสมุทรสาคร เน้นนำเสนอความเคลื่อนไหวในท้องถิ่น และการพัฒนาเมืองในจังหวัดสมุทรสาครเป็นหลัก