X

สมุทรสาครเปิดเทอม 14 มิ.ย. นี้แน่นอน แต่ระงับการเรียนแบบออนไซต์

สมุทรสาคร – ผู้ว่าฯ ออกคำสั่งจังหวัด วางแนวทางจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 14 มิ.ย. นี้ เปิดเทอมแน่นอน แต่ระงับการเรียนที่โรงเรียน

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ได้ออกคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครทุกประเภท รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยให้เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป แต่ให้งดจัดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน หรือออนไซต์ (On-Site) โดยให้ใช้รูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) หรือวิธีการอื่นใด ในลักษณะเดียวกัน เช่น เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ (On-Demand) เรียนที่บ้านด้วยการรับเอกสาร (On-Hand) เป็นต้น

และหลังจากนี้ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป หากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน ต้องขออนุญาตคณะอนุกรรมการตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครมอบหมายพิจารณาในชั้นต้น และนำเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี

สำหรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรสาคร โดยข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64 เวลา 24.00 น. มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 188 ราย แบ่งออกเป็นจากการค้นหาเชิงรุก 61 ราย เป็นคนไทย 29 ราย คนต่างด้าว 32 ราย และจากการตรวจพบในโรงพยาบาล 127 ราย เป็นคนในจังหวัด 88 ราย และ นอกจังหวัด 39 ราย

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

กิตติกร นาคทอง

กิตติกร นาคทอง

กิตติกร นาคทอง จบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันเป็นผู้สื่อข่าวเว็บไซต์สาครออนไลน์ จังหวัดสมุทรสาคร เน้นนำเสนอความเคลื่อนไหวในท้องถิ่น และการพัฒนาเมืองในจังหวัดสมุทรสาครเป็นหลัก