X

ปิดฉาก 7 วันอันตรายสงกรานต์ จ.สมุทรสาคร ตาย 4 เจ็บ 19 คน

สมุทรสาคร – สรุปตัวเลข 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 เกิดอุบัติเหตุ 20 ครั้ง เสียชีวิต 4 คน บาดเจ็บ 19 คน

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2564 ศูนย์อํานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10-16 เม.ย. 2564 สำหรับข้อมูลสะสมอุบัติเหตุทางถนนใน จ.สมุทรสาคร รวม 7 วัน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 20 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 4 คน เป็นเพศชาย 3 คน และเพศหญิง 1 คน และมีผู้บาดเจ็บ (Admit) รวม 19 คน เป็นเพศชาย 10 คน และเพศหญิง 9 คน เมื่อเทียบกับข้อมูลอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563 ซึ่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 10 ครั้ง เพิ่มขึ้น 10 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 3 คน ลดลง 1 คน และมีผู้บาดเจ็บ 10 คน เพิ่มขึ้น 9 คน

จำแนกเป็นรายอำเภอ อ.เมืองฯ เกิดอุบัติเหตุ 9 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 11 คน ผู้เสียชีวิต 1 คน อ.กระทุ่มแบน เกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 3 คน ผู้เสียชีวิต 1 คน และ อ.บ้านแพ้ว เกิดอุบัติเหตุ 7 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 5 คน ผู้เสียชีวิต 2 คน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ขับรถเร็วเกินกำหนด 10 ครั้ง รองลงมา คือ ตัดหน้ากระชั้นชิด 5 ครั้ง พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย 11 ครั้ง รองลงมา คือ ขับรถเร็วเกินกำหนด 7 ครั้ง

ประเภทยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ 20 ครั้ง รองลงมา คือ รถกระบะ และอื่น ๆ อย่างละ 1 ครั้ง ประเภทถนนที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนกรมทางหลวงชนบท และเป็นถนนในหมู่บ้าน/อบต. เท่ากันอย่างละ 6 ครั้ง รองลงมา คือ ถนนกรมทางหลวง 5 ครั้ง บริเวณจุดเกิดเหตุสูงสุด คือ ทางตรง 19 ครั้ง รองลงมา คือ ทางโค้ง 1 ครั้ง และช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ช่วงเวลา 12.01-16.00 น. จำนวน 5 ครั้ง รองลงมา คือ ช่วงเวลา 00.01-04.00 น. และ 16.01-20.00 น. จำนวน 4 ครั้ง

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

กิตติกร นาคทอง

กิตติกร นาคทอง

กิตติกร นาคทอง จบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันเป็นผู้สื่อข่าวเว็บไซต์สาครออนไลน์ จังหวัดสมุทรสาคร เน้นนำเสนอความเคลื่อนไหวในท้องถิ่น และการพัฒนาเมืองในจังหวัดสมุทรสาครเป็นหลัก