เปิดตัว “อวยชัย จาตุรพันธ์” ชิงนายก อบจ.สมุทรสาคร สังกัดคณะก้าวหน้า

สมุทรสาคร – คณะก้าวหน้า สมุทรสาคร เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครลงสู้ศึกเลือกตั้ง อบจ.สมุทรสาคร ดัน “อวยชัย จาตุรพันธ์” ชิงนายกฯ

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะก้าวหน้า สมุทรสาคร ได้มีการแถลงข่าวเปิดตัว นายอวยชัย จาตุรพันธ์ ว่าที่ผู้สมัครนายกสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (อบจ.สมุทรสาคร) พร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร และที่ปรึกษาคณะก้าวหน้า สมุทรสาคร ณ ร้านครัวข้าวหอม ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมี ส.ส. จากพรรคก้าวไกล คือ นายทองแดง เบญจปัก ส.ส. สมุทรสาคร เขต 1 และนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส. บัญชีรายชื่อ เข้าร่วมงานแถลงข่าวด้วย

นายอวยชัย เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ ทั้งในด้านอาหาร อุตสาหกรรม เกษตรกรรม รวมไปถึงวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีอัตลักษณ์ที่เป็นของตนเอง ซึ่งตนมีความคิดจะดันจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อน เพื่อให้จังหวัดเดินหน้าอย่างเต็มกำลัง และพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยนำภาษีของประชาชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

ตนพร้อมทีมคณะก้าวหน้า สมุทรสาคร มีความจริงใจและมุ่งมั่นพร้อมที่จะเข้ามาพัฒนา บริหารจัดการ และเข้าถึงปัญหาในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพื่อพี่น้องชาวสมุทรสาครจะก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยกัน ดังจุดมุ่งหมายที่ว่า “เริ่มเปลี่ยนประเทศ เริ่มที่สมุทรสาครบ้านเรา”

โดยยึดนโยบายหลัก 5 ด้าน คือ แก้ปัญหาขยะ แก้ปัญหาน้ำเสีย พัฒนาคุณภาพการศึกษา แก้ปัญหาคมนาคม และการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ หรือ Open Data ให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของ อบจ.สมุทรสาคร และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำงบประมาณมาใช้เพื่อการบริหารและพัฒนาในด้านต่าง ๆ

ส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจมาลงเล่นการเมืองท้องถิ่นครั้งนี้ ก็เพื่อต้องการการเปลี่ยนแปลง เพราะสมุทรสาครอยู่กับสภาพเดิม ๆ มานานพอสมควรแล้ว หากตนเองได้รับเลือกให้เป็นนายก อบจ.สมุทรสาคร นั้น สิ่งที่จะทำเป็นอันดับแรกคือเรื่องของการศึกษา โดยจะพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในระดับที่ดีขึ้น และเรื่องของสนามกีฬาในแต่ละพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ

สำหรับประวัติของ นายอวยชัย จาตุรพันธ์ ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นชาว ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร อายุ 39 ปี จบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ม.รามคำแหง และศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ม.ศิลปากร ปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านอาหาร ซึ่งก่อนหน้านี้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้ประกาศเปิดตัวนายอวยชัย พร้อมกับว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. รวม 32 จังหวัด ลงสนามเลือกตั้งท้องถิ่นช่วงปลายปี 2563

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรสาคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น