“อนุทิน” เผยผลตรวจเชิงรุก “กลุ่มแรงงานต่างด้าว-กลุ่มเปราะบาง” ไม่พบโควิด-19

สมุทรสาคร – รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ลงพื้นที่สมุทรสาคร เผยผลการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 เชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าว-กลุ่มเปราะบาง เขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 3,446 ตัวอย่าง ไม่พบผู้ติดเชื้อ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21 พ.ค. ที่โรงพยาบาลนครท่าฉลอม ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 และการดำเนินงานค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าว และกลุ่มเปราะบางในเรือนจำ โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร บุคลากรสาธารณสุข ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อสม. และ อสต. ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ร่วมให้การต้อนรับ

นายอนุทิน กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย ขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลง แต่ยังคงเข้มมาตรการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก นำเข้าสู่การรักษาเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ เน้นในกลุ่มเสี่ยง เช่น แรงงานต่างด้าว กลุ่มผู้ต้องขัง บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งกลุ่มอาชีพที่ต้องพบปะคนจำนวนมาก สำหรับเขตสุขภาพที่ 5 ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก ได้มอบนโยบายให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ออกเคาะประตูบ้านหรือหอพักคนงาน ดูแลให้ความรู้เรื่องการเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากาก การล้างมือบ่อย ๆ และคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก


โดยผลการตรวจหาเชื้อด้วยน้ำลาย (Pool Sample) จากแรงงานต่างด้าวและผู้ต้องขังในเรือนจำ รวมทั้งสิ้น 3,446 ตัวอย่าง ในจำนวนนี้เป็นตัวอย่างจาก จ.สมุทรสาคร 2,168 ตัวอย่าง ผลการตรวจไม่พบมีผู้ติดเชื้อในตัวอย่างที่เก็บมาทั้งหมด เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับการควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นายอนุทินได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณ ทั้ง อสม.และ อสต. ที่ช่วยกันดูแลพี่น้องของตนเองให้เข้าใจแนวทางการควบคุมป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ขอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ เชิญผู้ประกอบการ นายจ้างของ อสต. มารับทราบว่าเราตระหนักถึงความสามารถ ความร่วมมือที่ส่งผลดีต่อชาวสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง

จากนั้น นายอนุทินและคณะ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์รังสีรักษา โรงพยาบาลนครท่าฉลอม ซึ่งเปิดให้บริการผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 5 และพื้นที่ใกล้เคียง รองรับผู้ป่วยรายใหม่ได้สัปดาห์ละ 15 ราย และให้บริการฉายรังสีได้วันละ 45 ราย ช่วยลดระยะเวลารอคอย ผู้ป่วยได้รับการฉายแสงภายใน 6 สัปดาห์จำนวนเพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขต และเป็นไปตามนโยบายจตุรทิศของกระทรวงสาธารณสุข กระจายการให้บริการ 4 มุมเมือง ลดแออัดโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ


และเมื่อเวลา 15.00 น. นายอนุทิน และคณะ เยี่ยมชมการจัดบริการทางการแพทย์รูปแบบวิถีใหม่ (New Normal Medical Service) ของเขตสุขภาพที่ 5 ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร พร้อมรับมอบห้องตรวจปลอดเชื้อ และคลินิกเคลื่อนที่สำหรับตรวจผู้ป่วยในชุมชน จากนางปิยพรรณ หันนาคินทร์ ผู้แทนกรรมการผู้จัดการบริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด (OEG) กรรมการมูลนิธินักศึกษาเก่าวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานกลุ่มวิศวกรรมรวมใจต้านภัยโควิด-19 ให้กับทางโรงพยาบาลสมุทรสาคร มูลค่า 1,200,000 บาทด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรสาคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น