ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เซ็นคำสั่งจังหวัดห้ามขายเหล้า 10-20 เม.ย. 63

สมุทรสาคร – ผู้ว่าฯ วีระศักดิ์ เซ็นคำสั่งจังหวัดฯ ห้ามจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตั้งแต่ 10 – 20 เม.ย. 63

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ลงนามในคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 1009/2563 เรื่อง ปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ฉบับที่ 5 ซึ่งสาระสำคัญของคำสั่งฉบับดังกล่าวระบุว่า เนื่องจาก ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว

ประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า โรคนี้สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้ โดยผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ หากเทศกาลประเพณีสงกรานต์ยังมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะยิ่งมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทั้งมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. – 30 เม.ย. 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร จึงออกคำสั่งฉบับดังกล่าว ให้สถานที่จำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่ง ปิดพื้นที่หรือบริเวณจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

กรณีผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามนัยมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ ปี 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

 

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

กิตติกร นาคทอง

กิตติกร นาคทอง

กิตติกร นาคทอง จบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันเป็นผู้สื่อข่าวเว็บไซต์สาครออนไลน์ จังหวัดสมุทรสาคร เน้นนำเสนอความเคลื่อนไหวในท้องถิ่น และการพัฒนาเมืองในจังหวัดสมุทรสาครเป็นหลัก