X

“สาธิต ปิตุเตชะ” นำชาวสมุทรสาครร่วมออกกำลังกายด้วย “คีตะมวยไทย”

สมุทรสาคร – “สาธิต ปิตุเตชะ” รมช.สาธารณสุข ประธานเปิด “โครงการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทย เพื่อสุขภาพดีชีวีมีสุข” ให้ประชาชนออกกำลังกายโดยใช้ศิลปะมวยไทย

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 17 ก.พ. ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทย เพื่อสุขภาพดีชีวีมีสุข ปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย นพ.สุรพล อริยปิติพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นายกุลวัชร หงษ์คู ที่ปรึกษา รมช.สาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน

สำหรับโครงการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทย เพื่อสุขภาพดีชีวีมีสุขฯ จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และมีทักษะในการออกกำลังกายโดยใช้ศิลปะมวยไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยในการออกท่าทาง และเผยแพร่วิธีออกกำลังกายโดยใช้ศิลปะมวยไทยให้แพร่หลาย ตลอดจนมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและยังยืน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันไม่พึงประสงค์ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และหวังว่าการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทยจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการออกกำลังกายของประชาชนใน จ.สมุทรสาคร

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

กิตติกร นาคทอง

กิตติกร นาคทอง

กิตติกร นาคทอง จบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันเป็นผู้สื่อข่าวเว็บไซต์สาครออนไลน์ จังหวัดสมุทรสาคร เน้นนำเสนอความเคลื่อนไหวในท้องถิ่น และการพัฒนาเมืองในจังหวัดสมุทรสาครเป็นหลัก