“ปปส.ภาค 7” ทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ที่ จ.สมุทรสาคร

สมุทรสาคร – เลขาธิการ ป.ป.ส. ประธานเปิดอาคารสํานักงาน ปปส.ภาค 7 เพิ่มประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตก 8 จังหวัด

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 (ปปส.ภาค 7) ที่ ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมี พล.ต.อ.ชวลิต ยอดมณี อดีตเลขาธิการ ป.ป.ส. นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ นายวีรศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายธนากร คัยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภาค 7 หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมพิธีเปิด

นายธนากร คัยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภาค 7 กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ส. อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศ ทำหน้าที่ในการอำนวยการกำกับติดตามและประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดครอบคลุมในทุกมิติ จึงมีสำนักงาน ปปส. ภาค 1 – 9 และสำนักงาน ปปส. กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่

โดยสำนักงาน ปปส. ภาค 7 เป็นหน่วยงานในภูมิภาค ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตก โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ประกอบด้วย สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ดังนั้น การมีที่ตั้งของอาคารที่ทำการอยู่ในภูมิภาคที่รับผิดชอบนั้น จะส่งผลให้การปฏิบัติงานและการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันตก ต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด

สำหรับความเป็นมาของการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปส.ภ.7 เดิมสำนักงานมีที่ตั้งชั่วคราวอยู่ที่ อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. (ทุ่งสองห้อง) ซอยวิภาวดีรังสิต 25 กรุงเทพฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ จึงมีแนวทางให้มีการตั้งสำนักงานแห่งใหม่บนพื้นที่ราชพัสดุ หมู่ 1 ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เป็นอาคาร 5 ชั้น บนเนื้อที่ 12 ไร่ 22 ตารางวา โดยทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2560 มีนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ในขณะนั้นเป็นประธานในพิธี ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและได้ย้ายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานแห่งนี้ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2562

โดยประชาชนสามารถเดินทาง เพื่อติดต่อขอรับบริการ ขอคำแนะนำ หรือแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 034-432740-4 โทรสาร 034-432754 เว็บไซต์ www.oncb.go.th/oncb_or7

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรสาคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น