เปิดศูนย์โรคมะเร็ง “รพ.นครท่าฉลอม” ลดรอคอย-ส่งต่อนอกเขต

สมุทรสาคร – รมช.สาธารณสุข ประธานเปิดศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็ง รพ.นครท่าฉลอม ให้บริการผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 5 ทั้งผู้ป่วยนอก และรังสีรักษา

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 3 ก.พ. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลนครท่าฉลอม เครือข่ายโรงพยาบาลสมุทรสาคร ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รวมถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร คณะที่ปรึกษา รมช.สาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน เครือข่าย อสม. และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ดร.สาธิต กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งรัดพัฒนาศักยภาพของการดูแลรักษาโรคมะเร็ง ให้ก้าวหน้าทันสมัยรองรับอุบัติการณ์และสถานการณ์ของโรค ซึ่งมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของประเทศ แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้กว่า 67,000 คน หรือเฉลี่ย 8 คนต่อชั่วโมง สำหรับเขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 8 จังหวัด มีผู้ป่วยมะเร็ง 16,850 ราย ต้องส่งต่อรักษานอกเขตถึง 6,329 ราย

โดย จ.สมุทรสาคร มีผู้ป่วยมะเร็ง 1,792 ราย และส่งต่อรักษานอกเขต 756 คน เนื่องจากมีโรงพยาบาลสมุทรสาครเพียงแห่งเดียวที่สามารถให้บริการรักษาโรคมะเร็งด้วยการฉายรังสี  จึงได้พัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็งครบวงจรของเขตสุขภาพที่ 5 เพื่อลดระยะเวลารอคอยการรักษาของผู้ป่วยกลุ่มมะเร็ง และลดการส่งต่อออกนอกเขต เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาแก่ประชาชน

ซึ่งศูนย์รังสีรักษาฯ แห่งนี้ ได้รับบริจาคโดยมูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอม วงเงิน 138.8 ล้านบาท ให้บริการรักษาโรคมะเร็งเบื้องต้นทุกประเภท ยกเว้นมะเร็งปากมดลูก ให้บริการผู้ป่วยนอก 5 วันต่อสัปดาห์ รองรับได้ 20-30 รายต่อวัน และให้บริการรังสีรักษาได้  30-40 รายต่อวัน ในระยะแรกมีบุคลากรจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลรามาธิบดี และหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญร่วมให้บริการ โดยจะส่งผลให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1,792 ราย และต้องส่งออกรักษานอกเขต ถึง 756 คน และพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มการเข้าถึงการรักษาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ลดระยะเวลาการรอคอย ลดการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ ประชาชนได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

นอกจากนี้ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม เป็นโรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ให้บริการผู้ป่วยนอก ทั้งด้านการรักษา ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ มีแพทย์ให้บริการประจำและหมุนเวียนแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร ปัจจุบันมีบุคลากร 51 คน และเป็นคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) โดยร่วมกับเทศบาลนครสมุทรสาคร มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำ ผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เฉลี่ยวันละ 226 ราย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรสาคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น