ถึงจะดูไม่ยิ่งใหญ่ แต่เก๋ไก๋แบบมีสไตล์!! กับพิธีเปิดการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ รองรับ AEC

นครศรีธรรมราช:ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ เดินหน้ารับ AEC หวังการเป็นเจ้าบ้านที่ดี รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขอแค่สนทนาสื่อสารแนะนำ ซื้อขายได้

เป็นพิธีเปิดกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเรียบง่ายไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องวุ่นวายกับสิ่งขององค์ประกอบต่างๆ ทำให้พิธีเปิดเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ผิดคิว และไม่ทำให้งานสะดุดเมื่อเกิดการผิดพลาดขณะประธานกำลังเปิดงาน แถมดูแล้วเก๋ไก๋อย่างมาก กับพิธีเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศของผู้นำเที่ยวมืออาชีพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเครือข่าย AEC โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการฝึกอบในหลักสูตร ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนให้กับผู้ที่สนใจ รุ่นที่1 และ 2 ที่โรงแรมขนอมโกเด้นบีช อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายนรงค์ บัวแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอขนอม เดินทางมาเป็นประธาน โดยมีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน แบ่งเป็นภาษอังกฤษ 50 คน และภาษาจีน 50 คน ภายหลัง ดร.แสงแข บุญศิริ รองคณะบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA ได้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น ประธานในพิธีได้ทำการกางร่มเพื่อแสดงสัญลักษณ์ในการเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการโดยคณะผู้จัดพร้อมผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้พร้อมใจกันร่วมกางร่มซึ่งมีหลากหลายสีสันอย่างพร้อมเพรียงกัน สร้างความสวยสดงดงามและดูแปลกตาต่างไปจากพิธีเปิดอื่นๆ เรียกได้ว่าเป็นพิธีเปิดที่เก๋ไก๋เรียบง่ายและยังดูสวยสดงดงามอีกด้วย

สำหรับการจัดการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้กับผู้นำเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประชาชนในทุกสาขาอาชีพได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรทางการท่องเที่ยว ในการเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไปในอนาคต

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น