เมืองคอนจัด วิ่ง-ปั่น “RUN & BIKE” กังหันลม ชมแหลมตะลุมพุก –ส่งเสริมสุขภาพและท่องเที่ยว

นครศรีธรรมราช:พ่อเมืองคอนปลุกพื้นที่”แหลมตะลุมพุก”อ.ปากพนัง เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดอีกแห่ง พื้นที่ประวัติศาสตร์กับภัยพายุแฮเรียตในอดีต จับ”กังหันลม”เป็นจุดขาย ด้วยกิจกรรมสงเสริมการท่องเที่ยวใน”โครงการแข่งขัน RUN & BIKE วิ่ง-ปั่น กังหันลม ชมแหลมตะลุมพุก”

ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวินัย รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง นายอำเภอปากพนัง และตัวแทนชมรมวิ่งเมืองคอน ชมรมจักยานยนต์จังหวัดนครศรีธรรมราชและชมรมจักรยาน อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันแถลงข่าวโครงการแข่งขัน “RUN & BIKE” วิ่ง-ปั่น กังหันหันลม ชมแหลมตะลุมพุก ณ บริเวณลานกังหันลม บ้านเนินตาขำ ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้คนหันมารักสุขภาพ และออกกำลังกายกันมากขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ศึกษาประวัติศาสตร์ ตำนานมหาวิปโยควาตภัยแหลมตะลุมพุก  เมื่อปี 2505 ต้นกำเนิดโรงเรียนและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา กล่าวว่า ปากพนังเป็นเมืองที่มีพื้นที่ติดแนวชายฝั่งอ่าวไทย มีโดดเด่นในเรื่องการค้าขาย การคมนาคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมมาตั้งแต่โบราณ  ที่สำคัญทั่วโลกจะรู้จักแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นพื้นที่ประสบภัยจากพายุแฮเรียต หรือที่เรียกว่าวันวิปโยคมหาวาตภัยแหลมตะลุมพุก” สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน ทำให้แหลมตะลุมพุกกลายเป็นชุมชนชายทะเลที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลและวิถีชีวิตชุมชนที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราชและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงมีเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวแหมตะลุมพุกอย่างจริงจังโดยการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยว “โครงการแข่งขัน “RUN & BIKE” วิ่ง-ปั่น กังหันลม ชมแหลมตะลุมพุก”ขึ้นในวันที่ 22 เม.ย. 2560 ดังกล่าว

“นอกจากกิจกรรมกรรมแข่งขันวิ่งและปั่นจักรยายนต์แล้ว ในวันเดียวกันจะมีการประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ โดยการบวงสรวงขอพรเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ที่แหบมตะลุมพุก อ.ปากพนังรวมทั้งทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์มหาวาตภัยพายุแฮเรียตในปี 2505 อีกด้วย”

สำหรับการจัดการแข่งขันประเภทวิ่ง ประกอบด้วย วิ่งซุปเปอร์ฟันรัน 5 กม.แบ่งเป็น  5 รุ่น คือ รุ่นอายุ ไม่เกิน 29 ปี รุ่นอายุ 30-39 ปี รุ่นอายุ 40-49 ปี รุ่นอายุ 50-59 ปี และรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป  และแข่งขันวิ่งซุปเปอร์มินิมาราธอน 15 กม. แบ่งเป็นประเภทชาย 6 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รุ่นอายุ 19-29 ปี รุ่นอายุ 30-39 ปี รุ่นอายุ 40-49 ปี รุ่นอายุ 50-59 ปี และรุ่น 60 ปี ขึ้นไป ส่วนประเภทหญิง แบ่งเป็น 5 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รุ่นอายุ 19-29 ปี รุ่นอายุ 30-39 ปี รุ่นอายุ 40-49 ปี และรุ่น 50 ปีขึ้นไป โดยกำหนดรับสมัครทั้ง 2 ประเภทเพียง 300 คนเท่านั้น ค่าสมัครท่านละ 300 บาท ในส่วนของจักรยานไม่มีการตัดสินแพ้ชนะเป็นการปั่นเพื่อสุขภาพระยะทาง 40 กม. รับสมัคร 300 คันเช่นกัน

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวิสูตร วิโนทัย โทร 081-8912175, คุณถาวร หนูแก้ว โทร 086-7800031, คุณนนทิวรรธน์ นนทภกดิ์ โทร 081-3569999, คุณโอฬาร ประจักษ์ทิพย์ โทร 081-8493577, คุณโสภณ คงเมือง โทร 089-9714367 และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 075-355160

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น