5องค์กรเอกชนนครศรีฯ กระชับมิตรหารือพัฒนา ศก.นอกรอบ

5 องค์กรเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2561 เพื่อพบปะและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แบบไม่เป็นทางการ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เผยตลาดหน้าพระธาตุ สร้างรายได้ 10 ล้าน/สัปดาห์

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2561 ซึ่ง 5 องค์กรภาคเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช สมาคมพาณิชย์จีนนครศรีธรรมราช และชมรมธนาคารจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพบปะและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งได้ปรึกษาหารือ ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช แบบไม่เป็นทางการ โดยกำหนดจัดขึ้นเดือนละครั้ง

ทั้งนี้ทั้ง 5 องค์กร ได้ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการในการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจของทางจังหวัด ซึ่งบางโครงการที่จังหวัดทำไม่ได้ ภาคเอกชนก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนแทนจังหวัด อย่างไรก็ตาม หน่วยงานเอกชนทั้ง 5 องค์กร ได้เน้นขับเคลื่อนในรูปการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก ซึ่งจะเห็นได้จากการเปิดตลาดหน้าพระธาตุสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีการดึงเอาผลิตภัณฑ์สินค้าของผู้ประกอบการมาขายที่ตลาดแห่งนี้ ได้มีการพบปะกับนายทุนโดยตรง รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย สามารถสร้างมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10 ล้านต่อสัปดาห์ รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ผลักดันให้มีการใช้บริการด้านยานพาหนะรอบเมือง เพื่อรองรับการเปิดเป็นสนามบินนานาชาติที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น