X

นครฯ-มทร.ศรีวิชัย เปิดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว’ศูนย์การเรียนรู้ท่าขามเกษตรพอเพียง’

นครศรีธรรมราช:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.ขนอม ร่วมเปิดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลขนอม ศูนย์การเรียนรู้ท่าขามเกษตรพอเพียง เสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์การเรียนรู้ท่าขามเกษตรพอเพียง หมู่ที่ 1 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช อาจารย์วาจิศา จันทรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย อาจารย์น้ำฝน จันทร์นวล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ในนามอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ U2T ต.ขนอม ได้รับเกียรติเข้าร่วมโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลขนอม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นางพรรณสิริ บำรุง นายกเทศมนตรีตำบลขนอม เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมตัวแทนจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงพี่น้องประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ภายใต้สโลแกน “เทศบาลตำบลขนอม พร้อมของโอท็อป แนวอนุรักษ์นักช้อป ส่งเสริมภูมิปัญญา” ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยผู้คนที่เข้าร่วมงาน ต่างพร้อมใจกันแต่งกายในชุดผ้าไทยทั้งชายและหญิง โดยมีผ้าขาวม้าคาดเอว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการเกษตร รวมถึงสมาคมท่องเที่ยวขนอม,บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดำเนินงานบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ แบบมืออาชีพ และเกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะ อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับกลุ่มท่าขามเกษตรพอเพียง เป็นกลุ่มที่จดแจ้งในสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลขนอม ตั้งอยู่ในหมู่บ้านท่าขาม เป็นชุมชนเล็กๆ (ชุมชนบางโหนด) ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและอาชีพรับจ้างทั่วไป มีพื้นที่การเกษตรไม่มากนัก เนื่องจากอยู่ติดชายทะเล ต่อมาได้จัดตั้งเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ท่าขามเกษตรพอเพียง” มีเล้าไก่ไข่อารมณ์ดี จนเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่และทั่วไป

ทั้งนี้ชาวบ้านในแต่ละครัวเรือนได้ร่วมกันปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน พร้อมนำผลผลิตมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าที่หลากหลาย ก่อนนำผลผลิตออกจำหน่ายสู่ตลาด  เพื่อความยั่งยืนทางด้านอาหาร ภายหลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในระลอก 3 ที่ผ่านมา โดยทาง มทร.ศรีวิชัย ได้นำมาทำตลาดร่วมกัน ผลักดันให้เกิด Smart Farming เป็นการเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในครัวเรือนและชุมชนได้เป็นอย่างดี ทำให้ที่ผ่านมา ที่แห่งนี้เป็นได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาสู่ตำบลต้นแบบชุมชน ให้มีความเข้มแข็งต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

กิติ์ดนัย ไชยนุรัตน์

กิติ์ดนัย ไชยนุรัตน์

ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นเว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แพลตฟอร์มชุมชนข่าวสาร 77 จังหวัด พบกับเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง กับข่าวท้องถิ่นทั่วประเทศ