นครฯ – ‘ชาวสวนมังคุดเมืองคอน’ พร้อมใจลงชื่อเร่งจังหวัดแก้ปัญหา หลังถูกกดราคาต่ำ ขณะผู้ว่าฯ สั่ง ‘ล้ง’ หารือเย็นนี้

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineนครศรีธรรมราช : ‘ชาวสวนมังคุดเมืองคอน’ ร่วมลงชื่อหลังเดือดร้อนถูกกดราคาต่ำ ส่งตัวแทนหารือทุกภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหา ขณะผู้ว่าฯ รับลูกออกมา … อ่านเพิ่มเติม นครฯ – ‘ชาวสวนมังคุดเมืองคอน’ พร้อมใจลงชื่อเร่งจังหวัดแก้ปัญหา หลังถูกกดราคาต่ำ ขณะผู้ว่าฯ สั่ง ‘ล้ง’ หารือเย็นนี้