นครฯ- ติดโควิดเพิ่ม 8 ราย คณะ กก.โรคติดต่อ มีมติตรวจโควิดเชิงรุกทุกพื้นที่เสี่ยงและรับแรงงานต่างถิ่น

นครศรีธรรมราช – พ่อเมืองคอน ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด สั่งเร่งสร้างความเข้าใจแผนบริหารวัดซีน ยืนยันความพร้อมรับมือล้งและแรงงานจากต่างพื้นที่มาซื้อ-เก็บผลไม้ กำชับนายอำเภอทั้ง 23 อำเภอ เร่งบริหารสถานการณ์และวัคซีนโควิด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ.นครศรีธรรมราช วันนี้ พบผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกเมษายน เพิ่ม 8 ราย (อยู่ใน อ.เมืองนครศรีธรรมราช ทั้งหมด) ยอดผู้ป่วยสะสม 884 ราย แต่รักษาหายกลับบ้านได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ วันนี้ กลับบ้านได้เพิ่มอีก 17 คน สะสม 727 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาลเหลือ 142 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยอดสะสมเท่าเดิม 15 ราย 

ส่วนยอดสะสมของผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 19,919 ราย แยกเป็น ฉีดเข็มแรก 9,200 ราย ฉีดครบ 2 เข็ม 10,719 ราย ขณะที่ยอดผู้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน อยู่ที่ 230,912 ราย

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้ (1 มิ.ย.64) ว่า เป็นการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค โดยจะมีการตรวจเชิงรุกในทุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง ทั้งบริเวณแคมป์คนงานก่อสร้าง, สถานประกอบการที่มีคนงานกว่า 50 คนขึ้นไป , ตลาดชุมชน/แหล่งชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น และในสถานที่ที่มีการประกอบกิจกรรมหรือมีกลุ่มคนที่ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นจำนวนมาก เช่น โรงเรียน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ

การซักซ้อมตามแนวทางการสั่งการของ ศบค. ประเด็นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ตกค้างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกก่อนหน้านี้ ยืนยันจังหวัดนครศรีธรรมราชมีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ในกลุ่มแรงงานต่างพื้นที่และแรงงานต่างด้าวในกิจการด้านการเกษตร ซึ่งในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป จะมีไม้ผลและผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก และจะมีกลุ่มผู้ประกอบการหรือล้งเข้ามารับซื้อ ซึ่งจะมีการนำแรงงานเข้ามาด้วย โดยทางจังหวัดได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการหรือล้ง และคนงานจากต่างพื้นที่ที่จำเป็นต้องเดินทางมาล่วงหน้าเพื่อกักตัว จัดหาสถานที่เพื่อดำเนินการ/สถานที่กักตัว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของจังหวัด รวมทั้งมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อม หากมีเอกสารรับรองการคัดกรอง หรือเอกสารรับรองการตรวจหาเชื้อให้นำมาด้วย

นายไกรศร ยังกล่าวถึงแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ว่า กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ มี 1,016,326 คน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และ อสม. , กลุ่มเจ้าหน้าที่อื่นที่ปฏิบัติงานเสี่ยง/เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครต่าง ๆ , กลุ่มเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน , กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อ และกลุ่มประชาชนทั่วไป ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อได้ยกระดับความสำคัญของบุคลากรในกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยง ประกอบด้วย กลุ่มเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ครู/บุคลากรทางการศึกษา พนักงานระบบขนส่งสาธารณะ และกลุ่มพนักงานตุลาการ

สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค ซึ่งมีจำนวนรวม 425,930 คนนั้น ขณะนี้จองฉีดวัคซีนเข้ามาแล้ว 221,036 คน จะได้เริ่มฉีดได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นี้ เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลของรัฐ 28 แห่งทั่วจังหวัด

ส่วนความพร้อมในการรับมือการเปิดภาคเรียน วันที่ 14 มิถุนายนนั้น จะมีคณะทำงานที่ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ออกติดตามประเมินความพร้อมของโรงเรียนและสถานศึกษาแต่ละแห่ง ก่อนจะเปิดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ว่ามีความพร้อมหรือไม่ หากมีความพร้อมก็สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ แต่หากไม่พร้อมหรือคณะทำงานพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสุ่มเสี่ยง ก็ต้องปรับปรุงให้มีมาตรฐานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค เพื่อความปลอดภัยแก่ทุกคนทุกฝ่ายต่อไป

วันเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังเป็นประธานการประชุมนายอำเภอ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน รับทราบถึงภารกิจและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด เนื่องจากได้มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายอำเภอในหลายอำเภอ โดยเฉพาะการมอบนโยบายและแนวทางการบริหารสถานการณ์และวัคซีนโควิด-19 ใน 6 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ยาเสพติด อาชญากรรม ค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว ปัญหาเด็กและเยาวชน และคุณภาพสังคม

 อ่านข่าวก่อนหน้าได้ที่ลิงก์ด้านล่าง  

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

กิติ์ดนัย ไชยนุรัตน์

กิติ์ดนัย ไชยนุรัตน์

ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นเว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แพลตฟอร์มชุมชนข่าวสาร 77 จังหวัด พบกับเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง กับข่าวท้องถิ่นทั่วประเทศ