นครฯ- ครูเพลงบอกปักษ์ใต้ โชว์!กลอนเพลงส่งความห่วงใยคนไทยสู้โควิด-19

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineนครศรีธรรมราช : ครูเพลงบอกหัวเมืองปักษ์ใต้ นครศรีธรรมราช ด้นสด โชว์กลอนเพลง ส่งความห่วงใยให้คนไทยทั้งประเทศ สู้ภัยโควิด-19 ย้ำเตือน! ให้ตระหนักโดยอ … อ่านเพิ่มเติม นครฯ- ครูเพลงบอกปักษ์ใต้ โชว์!กลอนเพลงส่งความห่วงใยคนไทยสู้โควิด-19