นครฯ – ประกาศ! งดการละหมาดและการจัดเลี้ยงละศีลอดที่มัสยิด

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineนครศรีธรรมราช : ประธานกรรมการอิสลามประจำ จ.นครศรีธรรมราช ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ให้ทุกมัสยิด งดละหมาดและการจัดเลี้ยงละศีลอด ที … อ่านเพิ่มเติม นครฯ – ประกาศ! งดการละหมาดและการจัดเลี้ยงละศีลอดที่มัสยิด