ปชป. ผสานช่วยยกระดับราคามังคุด นครศรีธรรมราช ทั้งออฟไลน์-ออนไลน์

นครศรีธรรมราช – ทีมเศรษฐกิจทันสมัย ปชป. นำผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ พบชาวสวนมังคุด จ.นครศรีธรรมราช ผสานความร่วมมือ สานต่อนโยบาย รมว.พาณิชย์ หลังไปรษณีย์ไทย MOU กับชาวสวน

ทีมเศรษฐกิจทันสมัย พรรคประชาธิปัตย์ นำโดย นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย และประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (Agribusiness) ที่ทำงานเชื่อมโยงระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสานต่อนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการช่วยเหลือชาวสวนมังคุด จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตออกมามากและส่งผลกระทบถึงราคารับซื้อหน้าสวน


นายปริญญ์ เปิดเผยว่า ก่อนลงพื้นที่ มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) นำร่องระหว่างกลุ่มเกษตรกรใน 3 อําเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ ลานสกา ร่อนพิบูลย์ และพรหมคีรี กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อรับการสนับสนุนค่าขนส่งฟรีจากไปรษณีย์ไทย เมื่อใช้กล่องของกรมการค้าภายใน โดยการสนับสนุนจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในการบริหารจัดการด้านการตลาด เพื่อรองรับผลไม้และช่วยเหลือชาวสวนมังคุดของกระทรวงพาณิชย์ ในช่วงที่ผลผลิตออกมามาก

โดยเบื้องต้น ได้ลงนามความร่วมมือกับเกษตรกรแปลงใหญ่ ที่รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการรวมถึงการจัดส่ง เช่น แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาคุณภาพไม้ผลร่อนพิบูลย์ กลุ่มชาวสวนมังคุดลานสกา กลุ่มแปลงใหญ่ตำบลทอนหงส์ อ.พรหมคีรี สหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี ภายใต้การประสานจาก นายชัยชนะ เดชเดโช และนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ส.ส. ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายปริญญ์ กล่าวต่อว่า ปีที่ผ่านมา ทีมเศรษฐกิจทันสมัยนำอีคอมเมิร์ซมาเป็นเครื่องมือทำแคมเปญประชาสัมพันธ์ผลไม้มังคุด ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะการจัดส่งผ่านเว็บไซต์ ‘ไทยแลนด์โพสต์มาร์ต ดอท คอม’ ที่ได้รับกระแสตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดี มียอดสั่งซื้อเข้ามาจำนวนมาก ทำให้ปีนี้ ชาวสวนบางรายสามารถใช้ข้อมูลการสั่งซื้อเดิม ที่ระบบของไปรษณีย์ไทยเก็บไว้เป็น Bigdata และส่งต่อให้ชาวสวนนำมาบริหารจัดการ ทำให้มีข้อมูลลูกค้าว่าอยู่ที่ไหน สั่งซื้ออย่างไร สามารถติดต่อซื้อขายได้โดยตรง ช่วยวางแผนการผลิตและการจำหน่ายล่วงหน้าช่วยลดปัญหาผลผลิตออกมาล้นตลาด โดยไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว สำหรับภาพรวมสถานการณ์ราคามังคุดปีนี้ ดีกว่าปีที่แล้ว จากการวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบของทุกภาคส่วน ทางทีมฯ จะช่วยหาช่องทางระบายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้ด้วย

“การสร้างดีมานด์ให้ผู้บริโภคเป็นเรื่องที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ยังอยากเห็นชาวสวนมังคุดให้ความสำคัญ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนาคุณภาพหรือการแปรรูป เช่น เปลือกมังคุด สามารถนำมาทำเครื่องสำอางและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้อีกมาก ทั้งนี้ การแก้ปัญหาให้เกษตรกรชาวสวนของทีมเศรษฐกิจทันสมัย หัวใจสำคัญ คือ การนำความทันสมัยมาปรับใช้เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่างไปจากเดิม และต้องนำไปสู่ความยั่งยืน พึ่งพิงตนเองได้” นายปริญญ์ กล่าว


โอกาสนี้ ทีมเศรษฐกิจทันสมัย พรรคประชาธิปัตย์ ยังนำตัวแทนผู้ประกอบการมังคุด ที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ไปร่วมพูดคุยกับตัวแทนชาวสวนมังคุด คือ กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุด ม.6 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ทำให้เห็นถึงปัญหาร่วมกัน รวมถึงไปดูการทำงานของล้ง KAF ร่วมกับ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 และพาณิชย์จังหวัด ทำให้เห็นแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบทั้งซัพพลายเชนเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันให้ชาวสวนรวมตัวกันเป็นกลุ่ม และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการรับซื้อผลผลิต โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มการสั่งซื้อสินค้า สำหรับผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ที่เป็นพ่อค้าคนกลาง เพื่อช่วยประหยัดค่าขนส่ง ลดต้นทุน จะทำให้ราคารับซื้อสูงขึ้นได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5-10 บาท รวมถึงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตที่จะช่วยให้ราคาจำหน่ายสูงขึ้น ลดอำนาจต่อรองของพ่อค้าคนกลาง ทำให้แข่งขันได้และสามารถขยายตลาดออกไปได้กว้างขึ้นในต่างประเทศ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น