X

รองพ่อเมืองคอน นำทัพ Kick off ‘ปลูกผักสวนครัว’ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะ 2

นครศรีธรรมราช : พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รองผู้ว่าฯ นำทัพ Kick off ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน

ที่แปลงผักหลังวัดหญ้า หมู่ที่ 2 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในกิจกรรม Kick off การดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน โดยมีกลุ่มภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน นักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้ง 23 อำเภอ ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม

การดำเนินงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ ส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน ขององค์การ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่นยืน และเพื่อสร้างรายได้ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและการเกื้อกูลของคนในชุมชน/หมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนที่ร่วมดำเนินการมาในระยะที่ 1 ระหว่าง 1 กรกฎาคม-5 ธันวาคม 2563 โดยยังคงยึดหลักเดิมคือ จะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน ผู้นำต้องทำก่อน

สำหรับเป้าหมายในเฟส 2 จะยิ่งเข้มข้นกว่าเฟสแรก เพราะต้องการให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงในทุกชุมชน เริ่มจาก “ความต่อเนื่องคือพลัง” ส่งเสริมการปลูกพืชผักประจำครัวเรือน เช่น มะนาว กล้วย มะละกอ เป็นต้น ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและของใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันจากพืชผักอาหารรักษ์สุขภาพ อาหารรักษ์โลก ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้าน นำไปสู่ “ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง” เกิดชุมชนเกื้อกูล สามารถดูแล ช่วยเหลือ และแบ่งปันจัดตั้งศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์หรือต่อยอดในรูปแบบอื่น ๆ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า  โครงการเน้นการพึ่งตนเองและสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน และลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน สร้างรายได้ระยะสั้นในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นอย่างยิ่งสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท สร้างรายได้ สร้างเสริมความรัก ความสามัคคี เกิดการเกื้อกูลของคนในชุมชน/หมู่บ้าน และพึ่งตนเองได้อย่างยั่นยืน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

กิติ์ดนัย ไชยนุรัตน์

กิติ์ดนัย ไชยนุรัตน์

ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นเว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แพลตฟอร์มชุมชนข่าวสาร 77 จังหวัด พบกับเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง กับข่าวท้องถิ่นทั่วประเทศ