จับใจ…คำคมของกับพ่อเมืองคอน ให้กับเพื่อนข้าราชการ

นครศรีธรรมราชเปรียบดั่งต้นไม้ใหญ่ที่แผ่ไพศาล เป็นธรรมดาที่อาจจะมีนกมาถ่ายอุจจาระใส่บ้าง คำคมของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีให้ต่อเพื่อข้าราชการทุกระดับชั้น ให้ยึดหลักประชารัฐในการทำงาน อดทนต่อสู้ สร้างขวัญกำลังใจ มุ่งมั่นเพื่อบ้านเมือง

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และมอบขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงเพื่อนข้าราชการที่ได้เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับตน ในโอกาสที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับตนในครั้งนี้ว่า

ปริญญาบัตรและเกียรติที่ได้รับ ให้ถือเป็นของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช และเพื่อนข้าราชการทุกคนที่ได้มุ่งมั่นและมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้บริหารของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผ่านมาทุกๆ คน ในฐานะเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชมาอย่างต่อเนื่อง

“จังหวัดนครศรีธรรมราชเปรียบดั่งต้นไม้ใหญ่ที่แผ่ไพศาล เป็นธรรมดาที่อาจจะมีนกมาถ่ายอุจจาระใส่บ้าง แต่ขอให้ทุกคนได้มีกำลังใจในการทำงานทำหน้าที่ต่อไป มีขวัญกำลังใจที่ดี ยืนอยู่เคียงคู่เพื่อการพัฒนา โดยยึดหลักประชารัฐสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย พัฒนาไปตามแนวทางที่กำหนดไว้โดยไม่ลอกเลียนแบบใคร เจริญรุ่งเรืองไปตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ตามแนวทางของตัวเอง ซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน”

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

กิติ์ดนัย ไชยนุรัตน์

กิติ์ดนัย ไชยนุรัตน์

ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นเว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แพลตฟอร์มชุมชนข่าวสาร 77 จังหวัด พบกับเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง กับข่าวท้องถิ่นทั่วประเทศ