จังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศความพร้อมการจัดงานประเพณี“บุญสารทเดือนสิบ”100% เชิญชวนลูกหลานกลับถิ่นฐาน สืบสานประเพณี

นครศรีธรรมราช:จังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศความพร้อมการจัดงานประเพณี”บุญสารทเดือนสิบ” ผู้ว่าฯเผยปีนี้จัดให้ยิ่งใหญ่และดีกว่าปีก่อนๆ พร้อมต้อนรับลูกหลานกลับบ้าน ร่วมสืบสานประเพณี และนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศมาเที่ยวงาน เตรียมสถานที่พักนับหมื่นห้องรองรับ

ที่บริเวณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงานประเพณี “บุญสารทเดือนสิบและงานกาชาด”  จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 ที่ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชและเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชจัดขั้น ในระหว่างวันที่ 3-12 ตุลาคม 2561 โดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน อาทิ พ.ต.อ.อิสกานดาร์ อามิน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายมนัส พงษ์ยี่หล้า รองนายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช นางสาวลดาวัลย์ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช นายกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นางสาวศิริกมล แก้วแสงอ่อน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า งานประเพณี“บุญสารทเดือนสิบและกาชาด” ถือเป็นงานประเพณีสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช และคนในพื้นถิ่นภาคใต้ ที่สืบสานกันมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2466 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งครั้งแรกจัดที่บริเวณสนามหน้าเมือง แต่ปัจจุบันได้ย้ายไปจัดที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่ง ท่า ลาด) เนื่องจากความเจริญและการขยายตัวของเมือง ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 95 ของการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการสร้างความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้วให้แก่ลูกหลาน รวมถึงเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวไปในตัว

“สำหรับปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายในการจัดงานโดยจะจัดให้ดีและยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านๆมา โดยแบ่งพื้นที่จัดงานออกเป็น 4 จุดหลักๆ คือ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่ง ท่า ลาด) ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช และที่วัดหน้าพระบรมธาตุ โดยแต่ละพื้นที่การจัดงาน จะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดหุ่นเปรต ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัด การประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช การประกวดเทพบุตรพญานคร การออกร้านกาชาดและการออกรางวัลสลากกาชา ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่ง ท่า ลาด) กิจกรรมวิถีชีวิตย้อนยุคและจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน ที่วัดหน้าพระบรมธาตุ การประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันเพลงร้องเรือเด็ก (เพลงกล่อมเด็ก) การจัดการประกวดแข่งขันเพลงบอก โนรา กลอนสด หนังตะลุงเยาวชน การประกวดวรรณกรรมไทย ที่บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช และกิจกรรมภาคความบันเทิกอีกมากมาย

นายมนัส พงษ์ยี่หล้า รองนายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมในปีนี้ ทางเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช โดยนายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช ได้กำชับและมอบหมายให้ทุกฝ่ายจัดเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งกิจกรรมต่างๆที่ทางเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชจัดขึ้น โดยเฉพาะสถานที่การจัดงาน ในพื้นที่ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่ง ท่า ลาด) วันนี้มีความพร้อมร้อย% เพื่อจัดกิจกรรมงาน และรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวงาน ในขณะนี้ทางผู้จัดงานได้ทยอยนำเต้นท์มาทำการติดตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะถนนหนทางที่จะเข้างาน ทางเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ได้ทำการติดป้ายบอกทางเข้าออกในทุกๆเส้นทาง ความสะอาดเรียบร้อย รวมถึงการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจที่คอยให้บริการกับนักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ

สำหรับกิจกรรมที่ขาดไม่ได้และถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้น งานประเพณี “บุญสารทเดือนสิบ” คือการแข่งขัน “สามล้อพ่วงท้าย” เพื่อประกาศให้ลูกหลานของชาวนครศรีธรรมราชรวมถึงนักท่องเที่ยวได้รับทราบว่า งานเดือนสิบได้เริ่มขึ้นแล้ว ซึ่งในทุกๆปีจะได้รับความสนอกสนใจอย่างมากกับประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ปีนี้การแข่งขันจะเริ่มจาก บริเวณ ถนนคนเดินหน้าสวนพระเงิน ถึง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่ง ท่า ลาด) โดยการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00น เป็นต้นไป รวมถึงกิจกรรมอีกมากมายบนเวทีชุมชนข้างสวนสัตว์เปิด (ทุ่ง ท่า ลาด)  อาทิ การแสดงความสามารถ ของชาวชุมชนเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชทั้ง 63 ชุมชน กิจกรรมการแข่งขัน การประกวด การประชัน และการแสดงโชว์ รวมถึงภาคความบันเทิงบนเวที และของรางวัลของแจกมากมาย นอกจากนี้เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ยังเปิดพื้นที่บริเวณตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ เพื่อจัดเป็นตลาดนัดโบราณให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมอีกด้วย

นอกเหนือจากกิจกรรมต่างๆ ทางเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ได้กำหนดพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองนครศรีธรรมราช 4 จุด เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การจัดงาน โดยจะเริ่มประกอบพิธีในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 จะทำพิธีบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช ในเวลา 07.00น. บวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าเมือง ในเวลา 07.30น. บวงสรวงสักการะกวีศรีปราชญ์ ณ อนุสรณ์สถานศรีปราชญ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ในเวลา 08.00น. และบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ในเวลา 08.30น.

และไฮไลท์ของงานที่ปีนี้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสรรสร้างจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ คือกิจกรรมการประกวด“หมฺรับ”ในขบวน“แห่หมฺรับ”ชิงหมฺรับทองคำพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00น.เป็นต้นไป เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จึงขอเชิญชวน ลูก หลานชาวนครศรีธรรมราชกลับถิ่นฐานมาร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ยั่งยื่นตลอดไป รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานตลอด 10วัน 10 คืน

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น