X

เมืองคอนเดินหน้าฝ่าวิกฤติโควิด-19 เน้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นครศรีธรรมราช:เมืองคอนขับเคลื่อน ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ต่อสู้กับภาวะวิกฤติในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19วันที่ 20 เมษายน 2563 ที่แปลงเกษตร บริษัท เขามหาชัยพาราวู้ด จำกัด อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดการขับเคลื่อน ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ต่อสู้กับภาวะวิกฤติในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานเปิดกิจกรรม ร่วมด้วย สำนักงานพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้บริหารและพนักงานบริษัท เขามหาชัยพาราวู้ด จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม โดยร่วมกันปลูกผักสวนครัวที่มีอายุสั้น ดูแลรักษาง่าย มีการเจริญเติบโตเร็ว บนพื้นที่ 12 ไร่ อาทิ มะเขือ พริกขี้หนู คะน้า กวางตุ้ง ผักกาด เป็นต้นนายสมพงษ์กล่าว กิจกรรมขับเคลื่อนปฏิบัติการ 90 วัน เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในครัวเรือน ด้วยการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นโครงการที่ดำเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะช่วยประชาชนให้มีแหล่งอาหารในครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย ทำให้ครัวเรือนพึ่งตนเองได้ ในภาวะวิกฤตช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีกระบวนการดำเนินการ 6 ขั้นตอน คือ1) จะพัฒนาใคร ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน 2) ผู้นำต้องทำก่อน 3) ผนึกกำลังตั้งระบบทำให้ครบวงจร 4) ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน 5) สร้างเครือข่าย และ 6) การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้อยู่ในขั้นตอนที่ 3 คือ ผนึกกำลังตั้งระบบทำให้ครบวงจร

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

กิติ์ดนัย ไชยนุรัตน์

กิติ์ดนัย ไชยนุรัตน์

ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นเว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แพลตฟอร์มชุมชนข่าวสาร 77 จังหวัด พบกับเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง กับข่าวท้องถิ่นทั่วประเทศ