เมืองคอนเร่งผลิตหน้ากากผ้า 5 หมื่นชิ้น แจกปชช.ทั้งเมือง ป้องกันโควิด-19

นครศรีธรรมราช:เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งผลิตหน้ากากผ้า 50,000 ชิ้น เพื่อนำแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ 23 อำเภอ รับมือเชื้อโควิด-19 และบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อที่มาจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ให้แก่กลุ่มสตรีจาก 23 อำเภอ ๆ ละ 10 คน รวม 230 คน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ตื่นตระหนกเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช มาให้ความรู้ พร้อมกันนี้กลุ่มสตรีดังกล่าวได้ร่วมกันผลิตตัดเย็บหน้ากากผ้าให้ได้ 5 หมื่นชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทั้ง 23 อำเภอ ไว้ใส่ป้องกันตนเองเมื่อยามจำเป็นต้องออกไปในที่ชุมชนหรือสถานที่ต่างๆ ที่มีคนจำนวนมาก

ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความห่วงใยในสุขภาพของพี่น้องประชาชนต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นอย่างมาก จึงได้มีการรวมตัวกันของจิตอาสาหลังมีการประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมงานวันสตรีสากล โดยร่วมผลิตหน้ากากผ้า จำนวน 5 หมื่นชิ้น ทั้งเย็บด้วยมือและจักรเย็บผ้าไฟฟ้า เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนคนละ 1 ชิ้น ทั้ง 23 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งขณะนี้สามารถผลิตหน้ากากผ้าได้แล้วกว่า 2 หมื่นชิ้น โดยที่เหลือจะต้องเร่งดำเนินการผลิตให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มีนาคมนี้ด้วยการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน จากนั้นจะนำหน้ากากผ้าทั้งหมดที่ผลิตได้ไปซัก รีด ฆ่าเชื้อ แล้วบรรจุในถุงพลาสติกถุงละ 1 ชิ้น ให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อหลงเหลืออยู่ จากนั้นจะนำหน้ากากไปตระเวนแจกจ่ายให้แก่ประชาชนตามตลาดเปิดท้ายและย่านชุมชนต่างๆ วันละ 2 อำเภอ ระหว่างวันที่ 18-27 มีนาคม 2563อย่างไรก็ตามจำนวนประชากรรวมทั้งจังหวัด ซึ่งมีมากกว่า 1.5 ล้านคน ใน 23 อำเภอ ด้านมาตรการดูแลและป้องกันรวมถึงการให้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร ขณะที่ความต้องการด้านความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนกลับเพิ่มสูงขึ้น หน้ากากอนามัยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสิ่งแรกที่ประชาชนต้องมากในขณะนี้ กลับหาซื้อได้ยาก ที่มีวางจำหน่ายก็มีราคาสูงจนเกินไป ความวิตกกังวลก็เพิ่มมากขึ้นหลังเกิดกระแสข่าวลือพบผู้ติดเชื้อตามพื้นที่ต่างๆออกมาเป็นระยะๆ ล่าสุดลือกันว่าพบผู้ป้วยติดเชื้อปะปนอยู่ในพื้นที่ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยข่าวก่อนหน้านี้ว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อในกลุ่มชาวบ้าน 4 ตำบล ของเราอ.หัวไทร เกือบ 20 คน ที่เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และไต้หวันมา เป็นผู้ป่วยติดเชื้อและอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ก็เกิดมาจากกระแสข่าวลือมาก่อน เมื่อมีการตรวจสอบก็พบว่าเป็นข้อมูลจริง โดยทาง จนท.ได้เข้าทำการกักบริเวณพื้นที่บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสียงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น