X

เมืองคอนจัดพิธีมอบเงิน​ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติด

นครศรีธรรมราช: นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี หาเงินร่วมสบทบ“กองทุนแม่ของแผ่นดิน”เดินหน้าสืบสาน พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขจัด ปัดเป่า ปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน พร้อมมอบ”  เงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน” ประจำปี 2562ที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทาน”กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ประจำปี 2562 และทอดผ้าป่าสามัคคี “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้น มีหมู่บ้าน ชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 จำนวน 26 กองทุน เข้ารับ”เงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน” และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงสำหรับเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นพระราชทรัพย์ที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานเพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการสนับสนุนกิจกรรมของราษฎร ที่ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชนของตนเอง โดย สำนักงาน ป.ป.ส. ได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าวมาสมทบกับงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ส. โดยจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อมอบให้หมู่บ้าน ชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมขอพระราชทานนาม “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ซึ่งมีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชนให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้าน และต่อยอดการดำเนินงานไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอื่นๆ มุ่งสร้างความปรองดองและความสามัคคีทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช มีหมู่บ้าน ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 370 แห่ง ส่วนการทอดผ้าป่าสามัคคี “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” จังหวัดนครศรีธรรมราช ในครั้งนี้ได้รับยอดเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 168,531 บาท

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

กิติ์ดนัย ไชยนุรัตน์

กิติ์ดนัย ไชยนุรัตน์

ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นเว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แพลตฟอร์มชุมชนข่าวสาร 77 จังหวัด พบกับเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง กับข่าวท้องถิ่นทั่วประเทศ