X

ไม่ให้ปชช.เดือดร้อนบาดเจ็บล้มตายจากภัยธรรมชาติ! รองผบ.มทบ.41เร่งตรวจเตรียมพร้อมศูนย์/ยุทโธปกรณ์ ช่วยเหลือ ปชช.หากเกิดภัยพิบัติ

นครศรีธรรมราช: รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ทัพภาค 4 ตรวจเยี่ยมกำลังพลเตรียมความพร้อมศูนย์”บรรเทาสาธรณภัย มทบ.41″เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินยามเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่นครศรีธรรมราช เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชน โดยคำนึงถึงชีวิตและทรัพย์สินเป็นหลักที่หน้ากองร้อยมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนคศรีธรรมราช พันเอกศุภชัย ปรีชามาตร์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่41 ได้เป็นประธานการตรวจความพร้อม”ศูนย์บรรเทาสาธรณภัย มทบ.41″ และกำลังพล จนท.เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยมีนายทหารในระดับผู้บังคับฝ่ายรวมถึงกำลังพลจำนวนมากนำอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ รวมถึงยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินหากเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้น พ.อ.ศุภชัย กล่าวทักทายพูดคุยพร้อมมอบหมายนโยบายภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแก่กำลังพลที่เข้าร่วม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจ โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก และหน้าที่รับผิดชอบที่มีต่อประเทศชาติ รวมถึงความสงบสุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ภารกิจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่หลักของการทหาร ตามนโยบายที่ว่า “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือต้องตกอยู่ในสถานการณ์คับขันที่ไม่สามารถพึ่งพาช่วยเหลือตนเองได้ เช่นเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม จนเกิดผลกระทบกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดยให้คำนึงถึงชีวิตเป็นที่ตั้ง ก่อนเดินตรวจเช็คความพร้อมการใช้งานของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่จะนำไปใช้ช่วยเหลือพี่น้อง ปชช. อาทิ เฮลิคอปเตอร์ รถบรรทุกเคลื่อนย้าย,ช่วยเหลือ,ช่วยชีวิต รถโมบาย,เคลื่อนที่เร็ว อุปกรณ์สื่อสาร เรือท้องแบบ อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต,ยังชีพ,เดินป่า เครื่องมือช้างหนัก/เบา เป็นต้นทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ภาคใต้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ประกอบกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย โดยจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาทุกภูมิภาคในประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาภัยพิบัติมาโดยตลอด และมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกครั้ง ซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลของระบบนิเวศน์ การนำทรัพยากรทางธรรมชาติไปใช้อย่างสิ้นเปลือง การตัดไม้ทำลายป่า เพื่อเข้าบุกรุกพื้นที่ รวมถึงความเจริญทางเทคโนโลยีของมนุษย์ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.41 จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านสรรพกำลัง และยุทโธปกรณ์ต่างๆเพื่อให้สามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ไว้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิธีการที่จะสามารถลดผลกระทบของสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่และพี่น้องประชาชนได้ สำหรับพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.41 มีด้วยกัน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.ปากพนัง อ.เชียรใหญ่ อ.เฉลิมพระเกียรติ และอ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช พ.อ.ศุภชัย กล่าว

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

กิติ์ดนัย ไชยนุรัตน์

กิติ์ดนัย ไชยนุรัตน์

ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นเว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แพลตฟอร์มชุมชนข่าวสาร 77 จังหวัด พบกับเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง กับข่าวท้องถิ่นทั่วประเทศ