ทึ่ง! มวล.เมืองคอนสร้างความท้าท้ายให้สถาบันการศึกษา แข่งองค์กรเอกชนชั้นนำทั่ว ปท.’คว้ารางวัล 5ส’ ในงาน “Thailand 5s award 2019″มาได้

นครศรีธรรมราช:มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช คว้ารางวัล 5ส ระดับประเทศ ในงาน “Thailand 5s award 2019″ มาได้ แถมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลในปีนี้ สร้างความภาคภูมิใจให้กับองค์กร คณะทำงาน หลังมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนามาถึง 3 ปีเต็ม นำร่อง 2 หน่วยงาน”ศูนย์บริการการศึกษา และศูนย์บรรณสาร”ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการ 5ส ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ได้เดินทางเข้ารับรางวัล “5ส Thailand 5s award” ระดับพื้นที่ ในงาน “Thailand 5s award 2019” จาก ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นผู้จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร.วาริท กล่าวว่า นโยบาย 5ส เป็นนโยบายที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นำมาเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการสร้างองค์กรสมรรถนะสูง และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย เครื่องมือ 5ส เป็นเครื่องมือคุณภาพที่มุ่งจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน เป็นปัจจัยพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรภายในองค์กรด้วยสุขภาพกายและใจที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม และดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องบนมาตรฐานเดียวกัน ให้จนกลายเป็นวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำจากความสำคัญดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยจึงมีความมุ่งหวังและตั้งใจที่จะนำเครื่องมือ 5ส มาขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับเครื่องมือที่มีคุณภาพอื่นๆเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่ดี มีความสุข สนุก เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “องค์กรเปี่ยมสุขสมรรถนะสูง (Happy High Performance Organization) จึงทำให้ทางมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลดังกล่าว3 ปี กับความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาขับเคลื่อนงาน 5ส ของทางมหาวิทยาลัย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับบุคลากร หลังได้รับแรงจูงใจในการทำงาน ด้วยบรรยากาศที่น่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย เพลิดเพลินไปกับงาน ผลของเนื้องานก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้เกิดจากการสนับสนุนจากผู้บริหาร และคณะกรรมการกลาง 5ส ที่มาจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถรับรางวัล Thailand 5s award ในระดับพื้นที่ในครั้งนี้มาได้ โดยนำร่องด้วย “ศูนย์บริการการศึกษา และศูนย์บรรณสาร”

รางวัลที่ได้รับนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจาก เราเป็นเพียงองค์กรที่เป็นสถาบันการศึกษาเพียงองค์กรและเพียงแห่งเดียวที่สามารถแทรกเข้าไปคว้ารางวัลมาได้ เนื่องจากองค์กรอื่นๆที่เข้ามาแข่งขันล้วนเป็นองค์กรในรูปแบบบริษัท และโรงงานจากทั่วประเทศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความท้าท้าย ความสำเร็จ และความภูมิใจร่วมกันของคณะกรรมการกลาง 5ส ทุกคน ที่ร่วมกันเป็นฟันเฟืองเล็กๆในการขับเคลื่อนการนำระบบ 5ส มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับมหาวิทยาลัยของเรา” ผศ.ดร.วาริท กล่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น