X

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และให้คำปรึกษาเชิงลึกรายผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทก์ลูกค้าและตรงตามความต้องการของตลาด ภายใต้โครงการยกระดับการค้าภาคอีสาน สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในหลักสูตร “BUILD THE CREDIBILITY of E-SAN PRODUCTS” ยกระดับบรรจุภัณฑ์ สร้างคุณค่าของแบรนด์ เสริมแกร่งการตลาด ครั้งที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี

นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “BUILD THE CREDIBILITY of E-SAN PRODUCTS” ยกระดับบรรจุภัณฑ์ สร้างคุณค่าของแบรนด์ เสริมแกร่งการตลาด เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ Club 45 Resort convention Hall จังหวัดอุบลราชธานี ว่า “กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ปรับตัวต่อบริบทของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสำคัญในการทำตลาดในเชิงรุกที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ในทุกระดับ ทั้งรูปแบบการขายตรงและการตลาดออนไลน์ (E-Commerce) ให้มีความพร้อมในทุกด้าน และเพื่อยกระดับผู้ประกอบการฐานรากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านการค้า การตลาด การสร้างแบรนด์สินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการตลาดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และกระจายความเจริญสู่ชุมชนในระดับภูมิภาคและผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

“กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และให้คำปรึกษาเชิงลึกรายผลิตภัณฑ์ ภายใต้หลักสูตร “BUILD THE CREDIBILITY of E-SAN PRODUCTS” ยกระดับบรรจุภัณฑ์ สร้างคุณค่าของแบรนด์ เสริมแกร่งการตลาด เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมและยกระดับขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทั้งด้านการค้า การตลาด การสร้างแบรนด์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบผสมระหว่างทฤษฎี การปฏิบัติ และการให้คำปรึกษา เพื่อผู้ประกอบการได้นำไปวางแผนและปรับใช้ต่อไป ซึ่งมีผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 ราย” นายนคร บุตรดีวงศ์ กล่าว

ทั้งนี้ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “BUILD THE CREDIBILITY of E-SAN PRODUCTS” จะจัดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง     ครั้งละ 3 วัน ประกอบไปด้วย

–         ครั้งที่ 1 จัดที่โรงแรม 9D City & Express Hotel Udon Thani จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2567

–         ครั้งที่ 2 จัดที่โรงแรม เดอะ มาเจสติค จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2567

–         ครั้งที่ 3 จัดที่โรงแรม นาดี 10 จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2567

–         ครั้งที่ 4 จัดที่โรงแรม ฟอร์จูน โคราช จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2567

–         ครั้งที่ 5 จัดที่โรงแรม Club 45 Resort convention Hall จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2567

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน