เสนาสนะหลวงปู่แหวนทรุดโทรม คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาค เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เป็นพระมหาเถระที่มีจริยวัตรอันเป็นที่เคารพนับถือของมหาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นที่เคารพของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงยิ่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมมาร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงมีพระราชศรัทธาอย่างสูงยิ่ง เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบศาสนกิจ และถวายนมัสการอยู่หลายครั้ง หลวงปู่ได้ดำรงธาตุขันธ์ เป็นระยะเวลา 98 ปี 5 เดือน 17 วัน ถึงมรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2528 เวลา 21.45 น. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดดอยแม่ปั๋ง ในวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2530

นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เสนาสนะอันเกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่แหวน อาทิ กุฏิ อุโบสถ และพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น ตั้งแต่หลวงปู่แหวนมรณภาพ ก็ยังไม่ได้ทำการบูรณะอีกเลย เป็นเหตุให้เสนาสนะดังกล่าว เกิดการชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา และถึงกาลเวลาเสื่อมโทรมไปในที่สุด

การนี้ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) โดยการนำของ พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) และนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ ต่างสำนึกว่าหลวงปู่เป็นพระมหาเภระที่ดำรงวิสุทธิคุณในฐานะพระอริยบุคคลในประวัติศาสตร์ สมควรที่จะร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะเหล่านี้ เพื่อรักษาไว้เป็นปูชนียสถานที่เคารพสักการะ เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา และนำแนวทางมาประพฤติปฏิบัติสืบไป

โดยเมื่อวันที่ผ่านมา “พระราชวิสุทธิญาณ” เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) พร้อมด้วย “อาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง” รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าดูพื้นที่วัดดอยแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยเสนาสนะที่จะซ่อมแซมปรับปรุงนั้น ได้แก่ “อาคารกุฏิหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ” ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2511 โดยคุณแม่บู่ทอง กิติบุตร เป็นสถานที่ที่หลวงปู่ใช้เจริญจิตตภาวนา , “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร และเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ” สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดย ดร.อมร มหพัฒนางกูร เป็นผู้บริจาคงบประมาณในการก่อสร้างฐานรากอาคาร รวมทั้งหินอ่อนปูพื้นและหินอ่อนประดับมณฑป , “อุโบสถ” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินมาผูกพัทธสีมา ตัดลูกนิมิตรอุโบสถ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2522 และ “อาคารห้องน้ำส่วนพระองค์” ก่อสร้างโดย นายวัลลภ เจียรวนนท์

โดยทั้งหมดนี้คาดว่าจะใช้งบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมประมาณ 4 ล้านบาท จึงใคร่ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุน โดยสามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ริม ชื่อบัญชี “บูรณะเสนาสนะหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ” เลขที่บัญชี 515-0-53498-6

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น