X

ชลประทานที่ 1 พร้อมรับมือภัยแล้งและน้ำท่วม วางแผนปล่อยน้ำสัปดาห์ละ 1 ล้าน ลบ.ม.

()


ชลประทานที่ 1 พร้อมรับมือภัยแล้งและน้ำท่วม ผอ.ชป.ที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของประตูระบายน้ำหลัก ป้องกันน้ำท่วมขังในเมืองเชียงใหม่ พร้อมรับมือกับภาวะฝนทิ้งช่วงและปัญหาภัยแล้งระบายน้ำเขื่อนแม่งัด มีปริมาณน้ำเหลือเพียง 18 % แต่ต้องระบายเพื่อน้ำอุปโภคบริโภคและระบบนิเวศของแม่น้ำปิง

“นายสุดชาย พรหมมลมาศ” ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยนายวุฒิชัย รักษาสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ และคณะ ได้เดินทางตรวจติดตามความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทาน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเชียงใหม่-ลำพูน และรองรับการระบายน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 ที่อาคารประตูระบายน้ำป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมตรวจสอบความพร้อมของโรงสูบน้ำบ้านดอนไชย ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นประตูระบายน้ำจากคลองแม่ข่า ที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ จุดที่มักก่อให้เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากบริเวณตลาดประตูก้อมหรือกาดก้อม ตำบลหายยา ก่อนจะระบายลงสู่แม่น้ำปิง เพื่อดูการระบายน้ำเสียจากคลองแม่ข่าและแนวทางการป้องกันไม่ให้แม่น้ำปิงเกิดการเน่าเสีย รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำที่อยู่ท้ายแม่น้ำปิง

คณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมฝายชลขันธ์พินิจ (ฝายแม่ปิงเก่า) ตรวจสอบอาคารไซฟอนแม่ตาช้าง ที่จะระบายน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาช้าง เพื่อป้องกันอุทกภัยในเขตอำเภอหางดง ตรวจสอบอาคารไซฟอนแม่เหียะ ที่ระบายน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่เหียะ และโรงสูบน้ำห้วยแก้ว (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เพื่อเตรียมความพร้อมระบายน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแก้ว ป้องกันอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการใช้งานของอาคารชลประทานบริเวณประตูระบายน้ำและทางระบายน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำสายหลักจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน เพื่อรองรับการระบายน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในลำน้ำ โดยได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติงานตาม One map (เมืองเชียงใหม่ , แม่ตาช้าง) เพื่อให้เกิดความพร้อมปฏิบัติงานหากเกิดสถานการณ์อุทกภัย

พร้อมกันนี้ในปัจจุบันน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำเพียง 48.92 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 18% น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปริมาณน้ำ 61.91 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 23% อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 18 แห่ง ปริมาณน้ำรวม 28 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 191 แห่ง ปริมาณน้ำรวม 34 ล้าน ลบ.ม. การเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะฝนทิ้งช่วงและปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ทางชลประทานวางแผนที่จะปล่อยน้ำสัปดาห์ละ 1 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รวมทั้งหมด 9 สัปดาห์ จะสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 63 โดยน้ำที่ปล่อยไปนั้นจะเน้นเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค (การผลิตประปา) เป็นหลัก

สำหรับการเตรียมความพร้อมและการช่วยเหลือในช่วงฤดูฝนปี 2563 สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้มีการตรวจสอบสภาพความมั่นคงของเขื่อนทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง ทั้งหมด 20 แห่ง อาคารป้องกันน้ำท่วม จำนวน 77 แห่ง การกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ พร้อมทั้งเครื่องจักรเครื่องมือ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยได้กำหนดจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ตาม One map จำนวน 42 จุด 68 เครื่อง ทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่ 1 ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวเชียงใหม่ – ลำพูน ในการงดทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงทางระบายน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตัน และเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ โดยสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำ ได้ที่ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำของสำนักงานชลประทานที่ 1 (SWOC 1) โทรศัพท์ 053-246715 หรือเว็บไซต์ สำนักงานชลประทานที่ 1 http://rio1.rid.go.th/ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน www.hydro-1.net หรือเฟซบุ๊ก สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน