เกษตรกรยิ้มได้ ธ.ก.ส.ชัยนาทแก้ไขและป้องกันหนี้นอกระบบกว่า 129 ล้านบาท

ธ.ก.ส.ชัยนาท แก้ไขหนี้นอกระบบให้กับลูกค้า ประชาชน อย่างบูรณาการและยั่งยืน เผยดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแล้ว 1,785 ราย วงเงิน 129 ล้านบาท พร้อมเปิดคลินิกปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบฟรี ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา พร้อมสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล สนับสนุนต้นทุนการผลิต ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวสวนปาล์มน้ำมัน อีกกว่า 666,200,000 บาท


วันนี้ ที่ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน หน้าสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท นางมาเรียม เรืองปราชญ์ คลังจังหวัดชัยนาท (ประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชัยนาท) หัวหน้าส่วนราชการและคณะผู้บริหารคลังจังหวัด ร่วมเปิดโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดย ธ.ก.ส.เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน


นางมาเรียม เรืองปราชญ์ คลังจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้สนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนให้กับประชาชนโดยผ่านแนวทางดำเนินการ 5 มิติคือ ดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย, เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับลูกหนี้นอกระบบและประชาชนทั่วไป, ลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ ,เพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ และสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของหน่วยงานในภาครัฐและองค์กรการเงินชุมชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมา ธ.ก.ส.จังหวัดชัยนาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผลการดำเนินการ ในการช่วยเหลือผู้เป็นหนี้นอกระบบสำเร็จแล้ว 1,785 รายเป็นเงิน 129 ล้านบาท และสนับสนุนสินเชื่อให้กับกองทุนหมู่บ้าน 1 กองทุนเป็นจำนวน 1 ล้านบาท


นอกจากนั้นยังกำหนดให้ ธ.ก.ส.มีจุดให้คำปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในทุกสาขา และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการแก้หนี้นอกระบบให้กับเกษตรกร และบุคคลในครัวเรือนไม่เกิน 100,000 บาท กรณีเพื่อสงวนที่ดินคืนไม่เกิน 150,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปีกำหนดชำระคืนภายใน 12 ปี และสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินป้องกันการก่อหนี้นอกระบบรายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย Flat Rate ต่ำสุดร้อยละ 0.5 ต่อเดือน สูงสุดร้อยละ 0.85 ต่อเดือนกำหนดชำระหนี้ภายใน 5 ปี
นายอรุณ ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดชัยนาท กล่าวเพิ่มเติมว่า ธ.ก.ส.จังหวัดชัยนาท จะเร่งช่วยเหลือหนี้นอกระบบของเกษตรกร ผ่าน 3 มาตรการคือ โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 จำนวน 32,638 ครัวเรือน เป็นเงิน 223 ล้านบาท โครงการประกันรายได้ให้แก่ผู้ปลูกข้าวปี 2562/63 รอบที่ 1 จำนวน 10,792 ครัวเรือน จำนวนเงิน 443 ล้านบาท และโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 2562/ 63 จำนวน 31 ครัวเรือนจำนวนเงิน 200,000 บาท

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยนาท กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น